Objavljeno u kategoriji Civilno društvo, Javni sektor

Bespovratna sredstva za staračke domove

Otvoren je Javni Poziv „Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“

Vrsta Poziva: Bespovratna sredstva.

Područje: Socijalna uključenost.

Status: Obustavljen.

Iznos bespovratnih sredstava: 89.111.500,00 HRK.

Opći cilj:

  • Poticanje prijelaza s institucionalnih socijalnih usluga na usluge zajednice.

Specifični cilj Poziva:

  1. Pružanje podrške procesu deinstitucionalizacije i podizanje svijesti javnosti o istome;
  2. Unaprjeđenje kvalitete i/ili razvoj/širenje izvaninstitucijskih socijalnih usluga;
  3. Jačanje kapaciteta stručnjaka/osoba koje rade s pripadnicima ciljanih skupina za organiziranje i pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga i provedbu procesa deinstitucionalizacije.

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 400.000,00 HRK.

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 2.000.000,00 HRK.

Intenzitet potpore:

  • 100,00% prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi prijavitelji:

dom socijalne skrbi, centar za pružanje usluga u zajednici, centar za pomoć u kući (ustanova socijalne skrbi upisana u Upisnik ustanova socijalne skrbi); udruga, vjerska zajednica, pravna osoba Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj, zadruga (pravna osoba upisana u Evidenciju pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge) ili JLS s područja odabrane UA/UP.

Prihvatljivi partneri:

dom socijalne skrbi, centar za pružanje usluga u zajednici, centar za pomoć u kući (ustanova socijalne skrbi upisana u Upisnik ustanova socijalne skrbi); udruga, vjerska zajednica, pravna osoba Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj, zadruga (pravna osoba upisana u Evidenciju pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge); JLS s područja odabrane UA/UP.

Prihvatljive aktivnosti:

  • Element 1:Upravljanje projektom i administracija
  • Element 2: Aktivnosti identificiranja, planiranja i osvještavanja vezano uz provedbu izvaninstitucijskih socijalnih usluga: izrada analiza potreba korisnika; izrada analiza /podloga programa za pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga;povezivanje i koordinacija s drugim pružateljima socijalnih usluga; organiziranje i provedba konferencija, okruglih stolova, javnih rasprava, edukativnih radionica s ciljem promocije procesa deinstitucionalizacije, socijalnih usluga, te prava pripadnika ciljanih skupina;
  • Element 3: Aktivnosti vezane uz smanjenje broja korisnika usluge smještaja kao institucijskog oblika skrbi izvan vlastite obitelji te unaprjeđenje kvalitete i/ili razvoj/širenje izvaninstitucijskih socijalnih usluga- organiziranje i pružanje usluga odnosno programa: savjetovanje i pomaganje; psihosocijalna podrška; rana intervencija; pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija); boravak; organizirano stanovanje; pomoć u kući, uspostavljanje mobilnih timova pružanja pomoći, programa/savjetodavnih usluga koje se odnose na brak, roditeljstvo, obiteljske i partnerske odnose; programa razvoja socijalizacijskih vještina djece i mladih, posebno komunikacijskih vještina i nenasilnog rješavanja sukoba među djecom i mladima; programa rada u zajednici, volonterskog rada radi pružanja podrške roditeljima, obitelji, djeci, mladima, osobama s invaliditetom te ostalim ranjivim skupinama; programskih aktivnosti namijenjenih edukaciji i promidžbi obiteljskih vrijednosti;
  • Element 4: Aktivnosti vezane uz jačanje kapaciteta stručnjaka/osoba koje rade s pripadnicima ciljanih skupina za organiziranje i pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga i provedbu procesa deinstitucionalizacije: aktivnosti jačanja kapaciteta stručnjaka/osoba koje rade s pripadnicima ciljanih skupina u svrhu razvoja/širenja/unaprjeđenja kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga, programa, mjera i aktivnosti edukacije drugih pružatelja socijalnih usluga
  • Element 5: Promidžba i vidljivost: organizacija promotivnih aktivnosti (konferencije, okrugli stolovi, tiskovne konferencije i sl.); aktivnosti oglašavanja, odnosa s javnošću i sl.; uspostava i održavanje internetskih stranica.

Trajanje projekta: 18 - 24 mjeseca

Rok za prijavu: 31.07.2021. godine ili do iskorištenja raspoloživih sredstava

Želite iskoristiti bespovratna sredstva za staračke domove? Javite nam se!