COVID Zajam

Zašto COVID Zajam?

 • Iznos kredita: do 750.000,00 HRK
 • Kamatna stopa: 0,25%
 • Rok otplate: do 5 godina
 • Poček: do 12 mjeseci (ukoliko je rok otplate minimalno 2 godine)
 • Nema troškova obrade zahtjeva!

Što se smije financirati COVID Zajmom?

Obrtna sredstva

 • Troškovi plaća zaposlenika
 • Troškovi obaveza prema dobavljačima
 • Troškovi najma poslovnog prostora i režija
 • Ostala obrtna sredstva

Tko se može prijaviti?

 • Mikro, mali i srednji poduzetnici koji mogu dokazati negativan utjecaj COVID – 19 virusa na poslovanje (pad prihoda, raskidi poslovnih suradnji i sl.)

Cijena usluge pripreme dokumentacije?

 • 1.000,00 HRK

Znate li koji je prvi korak ka COVID Zajmu? Javite nam se!   

 

Zašto izabrati nas?

Garancija kvalitete

Klijentima osiguravamo najviši standard kvalitete projektne dokuemntacije po prihvatljivim cijenama!

Uspješni projekti

Klijenti za koje smo pripremali projekte za bespovratna ili kreditna sredstva, ne znaju za neuspjeh!
Javite nam se!

Kompetentni stručnjaci

Naši stručnjaci posjeduju certifikate za pripremu i provedbu EU projekata!

Location on Google map