Objavljeno u kategoriji Malo i srednje poduzetništvo

ESIF Krediti za rast i razvoj

Vrsta natječaja: Kreditna sredstva;

Sektor: Poduzetništvo.

Status: Otvoren.

Službena dokumentacija:

LINK na službenu dokumentaciju natječaja.

Prihvatljivi korisnici:

mali i srednji poduzetnici:

 • koji posluju na teritoriju Republike Hrvatske najmanje 2 godine prije podnošenja zahtjeva za kredit,

Prihvatljiva ulaganja:

1. Materijalna imovina

 • osnivačka ulaganja
 • kupnja zemljišta (do 10% iznosa kredita)
 • građevinski objekti (kupnja i/ili gradnja)
 • oprema i uređaji

2. Nematerijalna ulaganja ako se:

 • upotrebljava u poslovnoj jedinici koja prima potporu
 • vodi kao imovina koja se amortizira
 • kupuje po tržišnim cijenama od treće osobe nepovezane s kupcem
 • uključi u imovinu poduzetnika koji prima potporu i ostane povezana s projektom kojem se dodjeljuje potpora najmanje 3 godine

3. Obrtna sredstva

 • vezana uz kreditirano ulaganje (investiciju), do najviše 30% iznosa ukupnog kredita.

Iznos kredita:

 • od 100.000 EUR do 3.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a na dan zaključenja ugovora
 • za sektor turizam najviši iznos kredita je 10.000.000 EUR

Poček:

 • do 2 godine (za sektor turizma, u iznimnim slučajevima do najviše 4 godine)

Rok otplate:

 • do 12 godina, uključujući poček
 • za sektor turizma može se, u iznimnim slučajevima, razmotriti odobrenje kredita s rokom otplate do 17 godina, uključujući poček

*nije moguća izmjena roka otplate kredita

Kamatna stopa:

 • Na dio glavnice kredita iz ESIF-a – 0,00%
 • Na dio glavnice kredita poslovne banke - u skladu s poslovnom odlukom banke

Instrumenti osiguranja:

Instrumenti osiguranja koji se ugovaraju pri realizaciji kredita iz ovog programa za uredno izvršenje obveza po kreditima jesu sukladno procjeni/zahtjevu poslovne banke te za povrat dodijeljene regionalne potpore i potpore male vrijednosti 2 (dvije) zadužnice poduzetnika, pri čemu je iznos obje zadužnice zbroj potpora u kunama.

Temeljem navedenog Sporazuma, HBOR je ovlašten za upravitelja fonda sredstva iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) te je HBOR putem javne nabave odabrao tri poslovne banke

 • Privrednu banku Zagreb d.d.,
 • Erste & Steiermärkische Bank d.d.
 • Zagrebačku banku d.d.

s kojima je dana 24.10.2017. zaključio Sporazume o financiranju razine II za provedbu financijskog instrumenta „ESIF Krediti za rast i razvoj“.

Ukoliko Vas zanima natječaj, „ESIF Krediti za rast i razvoj“ javite nam se.