Objavljeno u kategoriji EU VIJESTI

EU Projekti - evaluacija

Nastavno na prošlotjedni tekst vezan za pokazatelje u sklopu Javnih poziva za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava, „Pokazatelji Javnog poziva“, donosimo povezani tekst na temu evaluacije projektnih prijedloga.

Prilikom pripreme projektne dokumentacije izrazito je važno obratiti pozornost na kvalitetu izrade, odnosno projektiranja projektnog prijedloga jer upravo ta kvaliteta utječe na donošenje pozitivne ocjene, odnosno odobrenja bespovratnih sredstava.

Kriteriji za procjenu ili evaluaciju projektnih prijedloga definirani su za svaki Javni Poziv objavljen za dodjelu bespovratnih sredstava. Navodimo samo neke grupe kriterija koje se najčešće pojavljuju prilikom evaluacije projektnih prijedloga:

  • Vrijednosti za novac koju projekt nudi,
  • Održivost projekta,
  • Provedbeni kapaciteti,
  • Dizajn i zrelost projektnog prijedloga,
  • Doprinos horizontalnim temama i sl.

Javnim Pozivom je definiran i broj bodova koji se dodjeljuje obzirom na ispunjenost definiranih kriterija, a čiji zbroj mora biti veći od najnižeg definiranog bodovnog praga kako bi projekt bio sufinanciran iz fondova EU. Zaključujemo, kriteriji za procjenu kvalitete projektnih prijedloga su različiti i o ispunjenu istih direktno ovisi odluka o dodjeli bespovratnih sredstava.

Ukoliko se ne posvetite adekvatno postupku evaluacije tijekom pripreme projektnog prijedloga, vrlo je izvjesno kako ćete potrošiti resurse, prije svega novac i vrijeme, a bespovratna sredstva neće biti odobrena. U sklopu svakog natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava propisuju se Prilozi, pa tako i onaj u kojem je definiran postupak evaluacije i upravo na temelju tog Priloga je potrebno projektirati projektni prijedlog. U tom slučaju se gotovo anulira mogućnost da bespovratna sredstva ne budu odobrena. Dakako, projektiranje na temelju spomenutog Priloga je odlična interna evaluacija temeljem koje odmah možete dobiti povratnu informaciju isplati li Vam se utrošiti spomenute resurse za određeni projekt.

Javite nam se s povjerenjem kako bismo zajednički napravili internu evaluaciju Vašeg projekta za određeni natječaj, odnosno kako biste dobili konkretnu povratnu informaciju o Vašim izgledima za dobivanjem bespovratnih sredstava!