Objavljeno u kategoriji EU VIJESTI

EU Projekti – početak provedbe

Svi natječaji za dodjelu bespovratnih sredstava propisuju početak i maksimalno moguće trajanje projekta. Gotovo svi poduzetnički natječaji za dodjelu bespovratnih sredstava propisuju kako projekt može započeti nakon službene predaje projektnog prijedloga i ostale dokumentacije. Konkretno, ukoliko se radi o poduzetničkim natječajima, svoj ćete projekt moć započeti odmah po predaji dokumentacije, odnosno nije potrebno čekati odluku o dodjeli bespovratnih sredstava ili potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Bitno je znati da se službenim početkom projekta smatra onaj datum kada je izdan prvi, u kontekstu provedbe projekata sufinanciranih bespovratnim sredstvima, relevantan dokument, poput narudžbenice.

Bitno je imati na umu, ukoliko se odlučite započeti projekt prije dobivanja odluke ili potpisivanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, da se troškovi izvršavaju u skladu s pravilima o postupku nabave za neobveznike zakona o javnoj nabavi.

Drugim riječima, ukoliko se radi o troškovima koji ne zahtijevaju javnu objavu, tada je potrebno prikupiti dokumentaciju koja potvrđuje načinjeni trošak kao što su ponude, narudžbenice, računi te bankovni izvodi. S druge strane, ukoliko se radi o trošku koji premašuje iznos od 150.000,00 HRK predračunske vrijednosti, tada je potrebno objaviti nabavu na mrežnim stranicama ESIF – a, a trošak se može načiniti tek po sklapanju ugovora s ponuđačem koji je na objavljenu nabavu, ponudio najjeftiniju ili ekonomski najprihvatljiviju ponudu.

Trebate kvalitetnog partera za provedbu projekta? Javite nam se!