Objavljeno u kategoriji EU VIJESTI

HBOR-ovi COVID-19 krediti

Kako smo prethodno obavijestili, na žalost, kreditni programi za obrtna sredstva koje je provodila Državna agencija HAMAG – BICRO, su obustavljeni ubog prevelikog broja pristiglih zahtjeva, odnosno nedostatka financijskih sredstava.

Ovim putem vas obavještavamo kako na tržištu ipak postoje kreditne linije za obrtna sredstva, a koja su namijenjena gospodarskim subjektima čije je poslovanje narušeno negativnim posljedicama pojave COVID – 19 virusa. Konkretno se radi o kreditnim programima Hrvatske banke za obnovu i razvoj namijenjenim poduzetnicima ugroženim pojavom COVID – 19 virusa te turističkim djelatnicima.

Kreditni program po imenu, „Obrtna sredstva COVID-19 mjera“ namijenjen je svim poduzetnicima, a sama prijava se uglavnom provodi putem poslovne banke u kojoj poduzeće ili obrt ima otvoren poslovni račun. U sklopu programa se dodjeljuju krediti iznad 100.000,00 HRK na rok do 3 godine s uključenim počekom do maksimalno 12 mjeseci.

Obzirom da je sektor turizma ponajviše pogođen pojavom COVID – 19 virusa, HBOR je plasirao kreditnu liniju isključivo za djelatnike u turističkom sektoru po imenu, „Obrtna sredstva Mjera COVID-19 za MSP u turističkim djelatnostima“. Korisnici kredita su poduzetnici sa slijedećim NKD djelatnostima:

  • Pružanje smještaja te priprema i usluživanja hrane (NKD 55.10, 55.20, 55.30, 55.90, 56.10, 56.21, 56.29);
  • Putničke agencije i organizatori putovanja (turoperatora) (NKD 79.11, 79.12);
  • Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava – charter agencije (NKD 77.34);

Odobravaju se sredstva viša od 100.000,00 Eura s izrazito povoljnim kamatnim stopama. Rok otplate ne može biti duži od 5 godina s uključenim počekom od 12 mjeseci, a prijave se podnose direktno HBOR – u.

Za oba kreditna programa, sredstva se dodjeljuju za plaće zaposlenika, obveze prema dobavljačima, nabavu sirovine, režijske troškove i troškove najamnine i slično.

Javite nam se s povjerenjem!