Objavljeno u kategoriji Malo i srednje poduzetništvo

IKT - faza II

Vrsta Poziva: Bespovratna sredstva.

Područje: Poduzetništvo.

Status: Zatvoren.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava: : 200.000.000,00 HRK.

Svrha Poziva:

 • Ovim Pozivom potiču se MSP-ovi na primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije radi optimiziranja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća. Svrha Poziva jest jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva u RH.

Najniži iznos bespovratnih sredstava po projektu: 80.000,00 HRK.

Najviši iznos bespovratnih sredstava po projektu: 1.000.000,00 HRK.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Mikro poduzetnici;
 • Mali poduzetnici;
 • Srednji poduzetnici.

Intenzitet potpore:

 • najviše 80% prihvatljivih troškova će se financirati prihvatljivim prijaviteljima ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u I. i II. skupini JLS
 • najviše 75% prihvatljivih troškova će se financirati prihvatljivim prijaviteljima ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u III. i IV. skupini JLS
 • najviše 70% prihvatljivih troškova financirati će se prihvatljivim prijaviteljima ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u V. i VI. skupini JLS
 • najviše 65% prihvatljivih troškova financirati će se prihvatljivim prijaviteljima ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u VII. I VIII. skupini JLS.

Prihvatljivi troškovi:

 • troškovi nabave standardnih i out-of-box softvera i izrade/razvoja specifičnog softvera (dizajniran po mjeri za potrebe korisnika), uključujući i njegovo instaliranje, programiranje, testiranje i/ili konfiguraciju za potrebe korisnika (npr. DMS, ERP, CRM, HRM, CMS, ECM, CAD, CAM…)
 • troškovi za licence za nadogradnju softvera (trajne ili najam do godine dana)
 • troškovi za korištenje SaaS (Software as a Service) modela/usluge (nabava prava korištenja u razdoblju od najviše godine dana od dana nabave usluge)
 • troškovi nabave računalne i komunikacijske opreme (hardware), uključujući i instaliranje, programiranje i/ili konfiguraciju isključivo za potrebe provedbe aktivnosti
 • izdaci za ostalu opremu i uređaje potrebne isključivo za izravne projektne aktivnosti (UPS, aktivna i pasivna mrežna oprema, mrežni ormar/rack, itd.)
 • edukacija zaposlenika za korištenje novih implementiranih sustava kao dio isporuke projekta
 • troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga (prihvatljivo od 9. srpnja 2018. godine) do iznosa 15.000,00 HRK
 • troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu i provođenje postupaka nabave, vođenje projekta do iznosa 15.000,00 HRK
 • troškovi vezani za ispunjavanje uvjeta informiranja i vidljivosti.

Trajanje projekta:

 • Trajanje projekta ne može biti duže od 18 mjeseci od dana potpisivanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Rok za predaju projektne prijave:

 • 21.12.2018. godine

Ukoliko Vas zanima natječaj, „POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP-a KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT); KK.03.2.1.18;", javite nam se.