Objavljeno u kategoriji Malo i srednje poduzetništvo

Inovacijski vaučeri za MSP-ove

Vrsta Poziva: Bespovratna sredstva.

Područje: Poduzetništvo.

Status: Zatvoren.

Službena dokumentacija:

LINK na službenu dokumentaciju natječaja.

Iznos bespovratnih sredstava: 50.000.000,00 HRK.

Svrha Poziva:

Pružanje stručne podrške od strane ZIO u vidu ugovornog pružanja usluga MSP-ovima za troškove testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i korištenja stručnih tehničkih znanja za potrebe inovativnih procesa i komercijalizacije inovacija.

Predmet Poziva:

Jačanje kapaciteta MSP-ova za istraživanje, razvoj i inovacije kroz poticanje suradnje sa znanstveno-istraživačkim organizacijama (u daljnjem tekstu: ZIO) u svrhu razvoja novih proizvoda, usluga ili procesa, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluga.

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 10.000,00 HRK.

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 75.000,00 HRK.

Intenzitet potpore:

Za dodjelu bespovratnih sredstava prijaviteljima koji su registrirani na područjima jedinica područne (regionalne) samouprave (JP(R)S) svrstanima na temelju Odluke o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/17) utvrđuju se slijedeći intenziteti potpora:

  • 85% prihvatljivih troškova - sredstva namijenjena za I. skupinu JP(R)S;
  • 80% prihvatljivih troškova - sredstva namijenjena za II. skupinu JP(R)S;
  • 75% prihvatljivih troškova -sredstva namijenjena za III. skupinu JP(R)S;
  • 70% prihvatljivih troškova - sredstva namijenjena za IV. skupinu JP(R)S.

Prihvatljivi prijavitelji:

Prijavitelj mora biti pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali ili srednji poduzetnik sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.

Prihvatljive aktivnosti:

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su aktivnosti namijenjene inovacijama koje trebaju rezultirati proizvodima, uslugama ili procesima koje su novost u ponudi poduzeća i/ili novost na tržištu:

  • Testiranje proizvoda, usluge ili procesa;
  • Ispitivanje proizvoda, usluge ili procesa;
  • Demonstracijske aktivnosti;
  • Stručna i tehnička znanja u svrhu razvoja proizvoda, usluga i procesa.

Rok za prijavu:

Poziv se vodi kao trajni otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom dostave projektnih prijava do 31. prosinca 2020. godine u 11:00 sati.

Ukoliko Vas zanima natječaj, "Inovacijski vaučeri za MSP-ove; KK.03.2.2.03”, javite nam se.