Inovacijski vaučeri za MSP-ove

Vrsta Poziva: Bespovratna sredstva.

Područje: Poduzetništvo.

Svrha Poziva: 

Pružanje  stručne podrške od strane ZIO u vidu ugovornog pružanja usluga  MSP-ovima za troškove testiranja, ispitivanja, demonstracijskih  aktivnosti, kao i korištenja stručnih tehničkih znanja za potrebe  inovativnih procesa i komercijalizacije inovacija.

Predmet Poziva: 

Jačanje  kapaciteta MSP-ova za istraživanje, razvoj i inovacije kroz poticanje  suradnje sa znanstveno-istraživačkim organizacijama (u daljnjem tekstu:  ZIO) u svrhu razvoja novih proizvoda, usluga ili procesa, s naglaskom na  komercijalizaciju proizvoda i usluga.

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 10.000,00 HRK.

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 75.000,00 HRK.

Intenzitet potpore: 

Za  dodjelu bespovratnih sredstava prijaviteljima koji su registrirani na  područjima jedinica područne (regionalne) samouprave (JP(R)S) svrstanima  na temelju Odluke o razvrstavanju jedinica lokalne i područne  (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/17) utvrđuju  se slijedeći intenziteti potpora:

  • 85% prihvatljivih troškova - sredstva namijenjena za I. skupinu JP(R)S;
  • 80% prihvatljivih troškova - sredstva namijenjena za II. skupinu JP(R)S;
  • 75% prihvatljivih troškova -sredstva namijenjena za III. skupinu JP(R)S;
  • 70% prihvatljivih troškova - sredstva namijenjena za IV. skupinu JP(R)S.

Prihvatljivi prijavitelji: 

Prijavitelj  mora biti pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali ili srednji  poduzetnik sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način  utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe  651/2014.

Prihvatljive aktivnosti: 

Prihvatljive  aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su aktivnosti  namijenjene inovacijama koje trebaju rezultirati proizvodima, uslugama  ili procesima koje su novost u ponudi poduzeća i/ili novost na tržištu: 

  • Testiranje proizvoda, usluge ili procesa;
  • Ispitivanje proizvoda, usluge ili procesa;
  • Demonstracijske aktivnosti;
  • Stručna i tehnička znanja u svrhu razvoja proizvoda, usluga i procesa.

Rok za prijavu: 

Poziv  se vodi kao trajni otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava s  krajnjim rokom dostave projektnih prijava do 31. prosinca 2020. godine u  11:00 sati. 

 Javite nam se bez obaveze kako bismo procjenili izglede Vašeg projekta!

Zašto izabrati nas?

Garancija kvalitete

Klijentima osiguravamo najviši standard kvalitete projektne dokuemntacije po prihvatljivim cijenama!

Uspješni projekti

Klijenti za koje smo pripremali projekte za bespovratna ili kreditna sredstva, ne znaju za neuspjeh!
Javite nam se!

Kompetentni stručnjaci

Naši stručnjaci posjeduju certifikate za pripremu i provedbu EU projekata!

Location on Google map