Objavljeno u kategoriji EU VIJESTI

Instrumenti osiguranja

Sredstva osiguranja su nezaobilazna tema, neovisno radi li se o kreditnim sredstvima ili bespovratnim sredstvima. Uloga sredstava ili instrumenata osiguranja je ista, odnosno da se izvoru kapitala osigura povrat plasmana ukoliko dođe do nemogućnosti redovne otplate.

Prije potpisivanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, posrednička tijela pozivaju prijavitelje da dostave solemnizirane zadužnice na prvi zakonski definirani iznos zadužnice koji je veći od iznosa dodijeljenih bespovratnih sredstava. Zadužnica, kao instrument osiguranja, omogućava izvoru kapitala, u konkretnom slučaju, Ministarstvu koje dodjeljuje bespovratna sredstva prisilnu naplatu s poslovnog računa, a ukoliko je kao sredstvo osiguranja predana i zadužnica vlasnika poduzeća, tada i s računa fizičke osobe. Dok se kod bespovratnih sredstava, zadužnicama osigurava namjenski i transparentan utrošak dodijeljenih sredstava, kod kredita je uloga primarno orijentirana na osiguranje povrata plasmana.

Neovisno radi li se o kreditnim programima komercijalnih banaka ili državnih institucija kao što je HAMAG – BICRO, uvijek će biti postavljeno pitanje instrumenata osiguranja ili tzv. „kolaterala“. Uz spomenute zadužnice, najčešći oblici instrumenata osiguranja su hipoteke te založna prava, a nešto rjeđe i fiducije. Razlika između fiducije i hipoteke jest u vlasništvu. Naime, u slučaju hipoteke na nekretninu, nositelj kredita je vlasnik iste, dok je u slučaju fiducije, kreditor vlasnik nekretnine, najčešće do kraja otplate.

Spomenuta državna institucija, HAMAG – BICRO je uz brojne kreditne programe, plasirala i jamstvene programe koji pokrivaju i do 80,00% glavnice kredita što je također prihvatljiv instrument osiguranja, štoviše, čak i poželjan.

Javite nam se s povjerenjem!