Objavljeno u kategoriji Malo i srednje poduzetništvo

INTEGRATOR

Vrsta Poziva: Bespovratna sredstva.

Područje: Poduzetništvo.

Status: Obustavljen.

Službena dokumentacija:

LINK na službenu dokumentaciju natječaja.

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 30.03.2020. godine.

Iznos bespovratnih sredstava: 100.000.000,00 HRK

Svrha ovog Poziva:

 • Podržati suradnju MSP-ova kako bi stvaranjem novih inovativnih proizvoda i usluga uspostavili dobavljačke odnose sa poduzećima Integratorima i postali dio njihovog lanca vrijednosti u ciljanom strateškom segmentu.
 • Integratori su srednja i velika poduzeća koja su prisutna na više tržišta, imaju strukturiran dobavni lanac i lanac vrijednosti i svoje proizvode i usluge pružaju krajnjim korisnicima.

Predmet ovog Poziva:

 • Sufinanciranje inovacija procesa i/ili organizacija poslovanja organizacije konzorcija MSP-ova za uspostavljanje dugoročnih dobavljačkih odnosa/lanaca vrijednosti s drugim poduzećima tzv. Integratorima. Za potrebe ovog Poziva konzorcij će se sastojati od minimalno 3 (tri) MSP-a.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Mikro poduzetnici,
 • Mali poduzetnici,
 • Srednji poduzetnici.

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 2.000.000,00 HRK

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 38.000.000,00 HRK

Vrste i intenzitet potpore:

Potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja (članak 29. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014):

 1. Intenzitet potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja ne može prelaziti 50% prihvatljivih troškova.
 2. Iznos potpore (maksimalni iznos potpore) iz stavka 1. po ovom Pozivu ne može preći prag od 38.000.000,00 HRK.

Potpore male vrijednosti (Program de minimis):

 1. Potpore male vrijednosti mogu se dodijeliti isključivo pod uvjetom da su izravno povezane s projektom za koji se dodjeljuje potpora za inovacije procesa i organizacije poslovanja.
 2. Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi 75% prihvatljivih troškova.
 3. Ukupan iznos Potpore male vrijednosti (Program de minimis), po ovom Pozivu, kumulativno po projektnom prijedlogu ne smije premašivati gornju granicu koja iznosi 1.400.000,00 HRK, poštujući ograničenja vezana za pragove dodjele potpore male vrijednosti utvrđena u članku 3. Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013.

Prihvatljivi troškovi

 • Troškovi plaća osoblja zaposlenog kod prijavitelja i partnera koji će raditi na provedbi projekta
 • Neizravni troškovi po fiksnoj stopi od 15 % prihvatljivih izravnih troškova osoblja
 • Troškovi amortizacije instrumenata i opreme
 • Troškovi istraživanja temeljem ugovora s drugim stranama
 • Troškovi znanja i patenata
 • PDV na prihvatljive troškove za koje prijavitelj ne može osigurati njegov povrat
 • Trošak obaveznog informiranja i vidljivosti
 • Troškove pripreme dokumentacije za prijavu
 • Troškove upravljanja projektom
 • Troškove revizije projekta
 • Troškove pomoćnih usluga za inovacije
 • Troškovi vanjskih usluga
 • PDV na prihvatljive troškove za koje prijavitelj ne može osigurati njegov povrat

Trajanje projekta: 24 mjeseci od početka provedbe, ali najkasnije do 30. rujna 2023. godine

Rok za podnošenje projektnih prijava: 29.06.2020. godine ili do iskorištenja financijskih sredstava.

EU Fondovi su na dohvat ruke – javite nam se!