Investicijske studije i poslovni planovi

Svrha izrade investicijskih studija i poslovnih planova je dobivanje odgovora o izvodljivosti i  isplativosti ulaganja. Odgovor kojim će isti rezultirati sugerirat će isplativost ulaska u određeni posao ili investiciju. Studije izvedivosti i poslovni planovi su ključni dokument projektne dokumentacije prilikom apliciranja za dodjelu kreditnih te u određenim slučajevima, i bespovratnih sredstava.

Poslovni plan

Poslovni plan je pojednostavljeni oblik investicijske studije koji se izrađuje za investicijske zahvate male ili srednje kompleksnosti, ili do cjelokupne vrijednosti projekta do 500.000,00 HRK. Izrađuje se za potrebe malih i srednjih poduzeća, te fizičkih osoba koje kreću u poslovni poduhvat. Poslovni plan je dokument koji sadrži cjelovito i detaljno razrađeno obrazloženje o ulaganjima u posao s ocjenom očekivanih učinaka i opisuje sve aspekte poslovanja.

Poslovni plan horizontalno razrađuje investiciju, i to po slijedećim točkama:

 • podaci o investiciji i investitoru,
 • analiza planiranog mjesta ulaganja,
 • analiza poslovnog okruženja,
 • projekcija prihoda i rashoda poslovanja,
 • ocjena profitabilnosti ulaganja.

Izrada poslovnog plana je, bez obzira kreće li se u novi poslovni pothvat ili se nastavlja s postojećim poslovanjem, u interesu samog poduzetnika, jer njegovom izradom povećava se vjerojatnost da će se predvidjeti sve tržišne okolnosti, prilike i rizike u određenom razdoblju te ono najbitnije, dobiti relevantnu povratnu informaciju o isplativosti poslovnog pothvata. Namjena poslovnih planova je široka, a koristi se za:

 • nove poslovne ideje, kao provjera isplativosti i izvodljivosti,
 • postojeće poslovanje, odnosno nove poslovne pothvate,
 • dobivanje kredita u komercijalnim bankama i državnim institucijama,
 • dodjelu bespovratnih sredstava iz fondova EU i slično.

Investicijska studija 

Investicijska studija je, kao i poslovni plan, dokument koji sadrži cjelovito i detaljno razrađeno obrazloženje o ulaganjima u posao s ocjenom očekivanih učinaka, ali koja se odnosi samo na određenu investiciju i njen utjecaj na budući razvoj poslovanja. Obično se izrađuje za određeni poslovni pothvat u sklopu postojećeg poslovanja s ciljem dobivanja odgovora kolika je isplativost te investicije i kakve će učinke imati na ostalo poslovanje. Isto tako, služe za donošenje odluke o ulasku u jedan od više alternativnih projekata.

Investicijska studija je poznata još pod nazivom investicijski program, studija isplativosti, studija izvedivosti, studija izvodljivosti, a izrađuje se za potrebe malih, srednjih i velikih poduzeća te predstavnika javnog sektora. Investicijska studija se izrađuje za investicijska ulaganja vrijednosti veće od 500.000,00 HRK.

Uz detaljnije i studioznije razrađena poglavlja vezana za opis investicijskog ulaganja, investitora, mjesta ulaganja te sveobuhvatne analize tržišta i poslovnog okruženja, najbitniji rezultat investicijske studije je izračun očekivane profitabilnosti projekta kroz niz uobičajenih tzv. statičkih i dinamičkih pokazatelja projekta te financijske izvještaje. Cijena izrade investicijske studije ovisi najvećim dijelom o veličini i karakteru investicije te složenosti postojećeg poslovanja.

Investicijske studije služe za ishođenje:

 • bankovnih kredita za investicijska ulaganja i ulaganja u obrtna sredstva,
 • bespovratnih sredstava iz fondova EU u sklopu natječaja koje raspisuju nadležna Ministarstva,
 • pronalazak investitora za ulaganje u investiciju.  

Vaš prvi korak prema Poslovnom planu ili Investicijskoj studiji? Javite nam se!

Zašto izabrati nas?

Naša misija

Osigurati investicijski kapital za projekte naših klijenta.
Saznaj više

Strategija poslovanja

Strategija poslovanja orijentirana je na mikro, mala i srednje velika poduzeća
Saznaj više

Financijsko savjetovanje

Postavljamo standard stručnosti u djelatnosti financijskog savjetovanja.
Saznaj više