Objavljeno u kategoriji EU VIJESTI

Izmjena manjeg značaja

Izmjene manjeg značaja su nužnost u sklopu projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije. Naime, od trenutka kada se priprema projektna dokumentacija, pa do početka provedbe projekta mora proći minimalno 120 kalendarskih dana. Valja imati na umu da se taj period uglavnom produlji. U tom periodu nadležna institucija kojoj je podnesen projektni prijedlog provodi postupak ocjene kvalitete koji, ukoliko su svi kriteriji zadovoljeni, rezultira potpisivanjem ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Po potpisivanju ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, prijavitelj započinje provedbu ili implementaciju projekta (nerijetko sam projekt može započeti odmah po predaji projektnog prijedloga nadležnoj instituciji). Provedba podrazumijeva provođenje definiranih aktivnosti te namjenski utrošak dodijeljenih bespovratnih sredstava. Utrošak sredstava gotovo uvijek za sobom povlači i nužnost izmjene proračuna zbog oscilacija u iznosima koje su se dogodile u odnosu na period kada se projektni prijedlog pripremao. Razlozi za izmjenom proračuna mogu biti: fluktuacija tečaja valute, nepredviđene tržišne okolnosti koje su utjecale na poskupljenje ili pojeftinjenje određene stavke i slično. Obzirom na spomenuto, potrebno je napraviti izmjenu manjeg značaja koja podrazumijeva realokaciju proračunskih sredstava u iznosu do 20,00% predračunske vrijednosti pojedine aktivnosti (nekada su to bili elementi projekta). Valja imati na umu da nije dopušteno prekoračenje spomenutog postotka, ni u aktivnosti iz koje se sredstva prebacuju, kao ni u aktivnost u koju se sredstva prebacuju.

Spomenuto će biti najbolje pojasniti na primjeru. U sklopu projekta definirane su tri aktivnosti: nabavka računalne opreme, upravljanje projektom te promidžbu i vidljivost. Unutar svake od spomenute tri aktivnosti, moguće je napraviti izmjene neovisno o netom spomenutom postotku, ali prijenos sredstava s jedne na rugu aktivnost podliježe spomenutom uvjetu preraspodjele do 20,00% neto vrijednosti aktivnosti. Konkretno na primjeru, unutar aktivnosti, „nabavka računalne opreme“, moguće je izbaciti stavku eksternog diska za pohranu podataka i dodati novu stavku monitora. Moguće je i inicijalno planirani monitor zamijeniti jednakovrijednim ili određenu stavku poput eksternih diskova uopće ne nabavljati kako bi se omogućila veća sredstva za neku drugu stavku boljih tehničkih performansi. Bitno je samo, da se ukupan predračunski iznos po pojedinoj aktivnosti ne mijenja, ali unutar iste je moguće raditi različite izmjene. Dakako, kod izbacivanja određenih stavki iz inicijalno planiranog proračuna i dodavanja stavki nabave koje nisu bile uključene u prvotnom proračunu, bitno je dokazati nužnost i nepredvidivost koje su do toga dovele. Drugim riječima, ukoliko će prijavitelj zaposliti više osoba od projektom planiranog, a što nije mogao predvidjeti, nužno je osigurati računalo za tu osobu zbog čega se neke stavke poput eksternih diskova mogu u potpunosti izbaciti.

Potreban Vam je kvalitetan stručnjak za provedbu projekta? Javite nam se!