Objavljeno u kategoriji EU VIJESTI

Kada će doći kraj rastu cijena?

Svatko od nas može biti generator inflacije, i tek kada svaki pojedinac ili poduzeće shvati da neracionalnim trošenjem kontribuira inflaciju možemo očekivati pad cijena, barem nekih roba, radova i usluga. Dakako, sada ne govorimo u uzroku nastanka inflacije, već o ponašanju potrošača koji mogu utjecati na povećanje, odnosno smanjenje inflatornih aktivnosti.

Općenito možemo ustvrditi kako je mismatch ponude i potražnje najčešći uzrok fluktuacije cijena. Kada je potražnja velika, a ponuda ju ne može zadovoljiti, dolazi do povećanja cijene. U suprotnom slučaju, cijene padaju. Bitno je staviti u fokus one troškove na koje je pojedinac može utjecati, a kakvih je u recentnom periodu bilo mnogo. Na primjer, cijene toaletnog papira su drastično porasle u odnosu na period prije pandemije, a razlog je upravo neracionalno kupovanje i stvaranje zaliha tijekom pandemije. Naravno, neke cijene su porasle zbog poremećaja na globalnom tržištu, no svaki bi potrošač trebao solidarno razmišljati i izbjegavati neracionalnu i nepotrebnu kupovinu bilo koje robe ili usluga kako ne bi bio faktor kontribucije porasta cijena.

Zdravorazumski rečeno, prije kupovine valja racionalno sagledati je li neki proizvod potrebna ili se radi o želji. Ukoliko se radi o potrebi, tada također valja racionalno pristupiti kupovini s naglaskom na količinu i kvalitetu tog proizvoda. Nipošto nije dobro nepotrebno gomilati zalihe jer upravo tako stvaramo potražnju koja nije utemeljena na stvarnim potrebama, a „strana ponude“ će nam u tom slučaju uvijek odgovoriti većom cijenom.