Objavljeno u kategoriji EU VIJESTI

Kolika je inflacija u Hrvatskoj?

U recentnom periodu zasigurno najviše govorimo o inflaciji i općem porastu cijena. Nedavno je stopa inflacije u RH iznosila i preko 12%, a već gotovo godinu dana nije pala ispod 10%. Je li stopa inflacije veća od onoga što svakodnevno čujemo u medijima? Pojedini analitičari navode kako DZS namjerno objavljuje stope inflacije koje su manje od stvarnih stopa.

Stopa inflacije se računa na temelju rasta ili pada cijena proizvoda i usluga unutar potrošačke košarice. U potrošačku košaricu su uključeni svi proizvodi i usluge koje učestalo nabavlja većina pučanstva, a u što spadaju hrana, piće, energenti, odjeća, obuća, različite usluge povezane s prijevozom, komunikacijom i dr.

Nadalje, svi smo svjedoci kako je Vlada RH ograničila cijene određenih prehrambenih proizvoda, potom utječe na cijene goriva, teret rasta cijene električne energije prebacila je na HEP i sl. Drugim riječima, veliki udio troškova u potrošačkoj košarici cjenovno je ograničen ili je njihov cjenovni rast znatno ublažen na teret javnih i privatnih poduzeća te drugih dionika na tržištu. Postavlja se pitanje kakva bi stopa inflacija bila da Vlada RH nije donijela spomenute i druge mjere i tako utjecala na troškove u potrošačkoj košarici. Nije li upravo zadaća nacionalne monetarne politike da utječe upravo na pojave kao što je inflacija?

Tržište, zdrava konkurencija i zakonodavac zajedno bi trebali ići u smjeru smanjenja troškova i boljeg standarda građana, stoga je manje važno je li stopa inflacije objektivna i kakva bi bila da mjera uopće nema. Mjere su donesene i samim time je njihov utjecaj na inflaciju realan te je upravo zbog toga bespredmetno govoriti kako se trenutnim izračunima stope inflacije manipulira.