Kreditna sredstva

Priprema poslovnih planova i investicijskih studija u svrhu dodjele kreditnih sredstava u komercijalnim bankama te državnim agencijama, jedna je od usluga na kojoj se temelji poslovanje poduzeća.

Konzultantska kuća, INTERCEPTOR PROJECT, kontinuirano provodi analizu izvora investicijskog kapitala te ih predstavlja svojim klijentima. Stručnjaci Interceptor Team – a analiziraju kreditne uvjete pod kojima se dodjeljuju investicijska sredstva,  njihovu sklonost promjenama te sam postupak odobravanja istih. Potom se poduzetnicima plasiraju sve potrebne informacije vezane za kreditne programe te se pokreće postupak pripremanja i izrade projektne dokumentacije.

Dakako, s poduzetnicima se prolazi i raščlamba rizika po uzoru na proceduru procjene rizika koju provode sve komercijalne banke, odnosno institucije koje dodjeljuju investicijska sredstva. Analizirajući vjerojatnost pojave te mogući utjecaj samih rizika na investiciju poduzetnika, ali i na cjelokupno poslovanje, Interceptor Team, svojim klijentima, pruža povratnu informaciju o izgledima za konačno odobravanje kreditnih sredstava.

Interceptor Team izrađuje poslovne planove za manja investicijska ulaganja i investicijske studije ukoliko se radi o kompleksnijim investicijskim zahvatima te priprema cjelokupnu projektnu dokumentaciju s ciljem dodjeljivanja kreditnih sredstava u komercijalnim bankama te državnim agencijama.

Kompetentan i stručan tim projektnih menadžera, po prijavi projektnih prijedloga, komunicira i s nadležnim tijelima, bankama i državnim agencijama, a u suradnji s kojima ugovara najpovoljnije uvjete kreditiranja. Interceptor Team, u suradnji s kreditorima osigurava najpovoljnije kamatne stope na tržištu te rokove korištenja, kao i uvjete osiguranja koji najmanje opterećuju poslovanje klijenta.

Trebate kreditna sredstva? Javite nam se, mi znamo najpovoljnije rješenje!