Objavljeno u kategoriji EU VIJESTI

Niske plaće u RH

Gotovo svakodnevno možemo čuti kako su plaće u RH male, napose u odnosu na razvijene zemlje Europske unije. Nerijetko se pitamo zašto je tomu tako, pa ćemo kroz ovaj tekst pokušati dati odgovore.

Razlog zašto su prosječne plaće u RH niske jest upravo to što proizvodimo proizvode i nudimo usluge niske dodane vrijednosti. Dodana vrijednost je zapravo dobit po proizvodu, a ona se definira nakon kalkulacija svih troškova. Konkretno, kada izračunamo sve troškove koji su potrebni za proizvodnju nekog proizvoda (sirovine, zaposlenici, energenti i dr.) kalkuliramo dobit (dodanu vrijednost), a naposljetku i PDV. Naravno, krajnja cijena mora biti tržišno prihvatljiva i konkurentna sličnim ili istim proizvodima. Viša dodana vrijednost može se ostvariti većom kvalitetom proizvoda, manjim ulaznim troškovima, orijentaciji tržištima koja su spremna platiti veću cijenu za Vaš proizvod ili uslugu i slično.

Problem niskih plaća leži upravo u relativno maloj dodanoj vrijednosti koja nije dovoljna za znatnije povećanje plaća. Ne trebamo tražiti primjere u inozemstvu kako bismo još zornije prikazali ovu problematiku. Konkretno, naša drvoprerađivačka industrija velikom većinom proizvodi poluproizvode poput dasaka, poluoblica, greda, letvi i slično. Sasvim je jasno da je dodana vrijednost po takvim proizvodima daleko manja od gotovih proizvoda poput ormara ili komoda. Shodno tome, mala dodana vrijednost ostavlja i vrlo malo prostora za povećanje plaće. S druge strane možemo promatrati naš propulzivni IT sektor koji na domaćem i stranom tržištu nudi digitalne proizvode (web aplikacije, programska rješenja, mobilne aplikacije i dr.) vrlo visoke dodane vrijednosti i naravno da je u tom sektoru onda neupitna veća plaća.

Možemo zaključiti, ključ visokih plaća su proizvodi i usluge visoke dodane vrijednosti!