Objavljeno u kategoriji EU VIJESTI

Otvaranje poduzeća - odlična odluka ili potpuni promašaj?

Postupak otvaranja gospodarskog subjekta, odnosno pravne osobe (obrt, trgovačko društvo i sl.) svodi se na nekoliko dana prikupljanja dokumentacije te relativno jednostavnu administrativnu proceduru nadležnih institucija. Prije donošenja odluke o otvaranju gospodarskog subjekta, nužno je i neophodno provesti analizu tržišta. Upravo će kvalitetno provedena analiza tržišta dati odgovor na pitanje postavljeno u naslovu teksta.

Uvriježeno je pridavati velik značaj tržišnoj analizi, no u našim uvjetima, toj aktivnosti se pridaje nezasluženo malo pažnje. Problem povezan s postupkom analize tržišta identificirali smo prilikom pripreme brojnih projekata. Nedvojbeno možemo zaključiti kako veliki postotak naših poduzetnika zanemaruje postupak analize tržišta ili ignorira njegove rezultate, a što dovodi do loših poslovnih odluka i gubitaka u poslovanju.

Naime, koliko puta se dogodilo da poduzetnik ili osoba koja namjerava pokrenuti vlastito poslovanje izjavi, „Mi nećemo imati konkurenciju“, i to iz razloga što će, na primjer, proizvoditi i prodavati slasticu kakve još nema na domaćem tržištu. Poduzetnicima treba osvijestiti kako će slastičarni s inovativnom slasticom činiti konkurenciju i trgovački lanci ili pekare u kojima se također može pojesti slastica, vjerojatno ne tako kvalitetna, ali cjenovno prihvatljivija. Konkurenciju, vrlo često, ne čine samo i isključivo drugi gospodarski subjekti slične ili iste djelatnosti.

Analizi tržišta treba posvetiti posebnu pozornost, kao i njenim osnovnim elementima. Osnovne dijelove koje bi svaka analiza tržišta trebala sadržavati su:

 • Analiza tržišta prodaje i ciljne skupine poslovanja,
 • Analiza tržišta nabave i ključnih dobavljača,
 • Analiza konkurenata na tržištu i njihove snage.

Uz osnovne elemente svake analize tržišta, istu valja potkrijepiti i slijedećim elementima, a koji će u sinergiji rezultirati mjerodavnijim izlaznim podacima:

 • Tržišta segmentacija,
 • Veličina tržišta,
 • Trendovi na tržištu,
 • Stope rasta/pada na tržištu,
 • SWOT analiza,
 • Analiza profitabilnosti tržišne niše,
 • Razrada troškova,
 • Cjenovna analiza,
 • Kanali promocije
 • Kanali distribucije,
 • Ključni čimbenici uspjeha.

Bitno je napomenuti kako je kompleksnija analiza tržišta s razrađenim gotovo svim elementima koji definiraju neko tržište, garancija dobivanja relevantnih povratnih informacija. Detaljnom provedbom analize tržišta, s njenim elementarnim dijelovima, možete dobiti relevantnu povratnu informaciju o isplativosti otvaranja vlastite pravne osobe, odnosno uspostave vlastitog poslovanja. Taj postupak može biti kvalitativni i kvantitativni temelj ostvarivanja budućih prihoda ili signalizacija velikih poslovnih gubitaka. Rezultate, kvalitetno provedene analize tržišta, ni u kom slučaju ne treba zanemarivati jer upravo ona služi za preispitivanje Vaše poslovne ideje.

Dakako, analizu tržišta valja provoditi tijekom poslovanja, poglavito prije plasmana neke nove usluge ili proizvoda na tržište jer će ona rezultirati relevantnim podacima o budućoj tržišnoj apsorpciji istih. Analiza tržišta je, u složenijoj ili sažetijoj formi, sastavni dio marketinških studija, poslovnih planova, investicijskih elaborate te projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava, a što jasno upućuje na njenu važnost prilikom pokretanja investicijskih ulaganja. Obzirom o vlastitim resursima, analizu tržišta, poduzetnik može provoditi samostalno ili za to angažirati financijske stručnjake. Ukoliko ste uložili sredstva u analizu tržišta, a ista je rezultirala lošim rezultatima za Vaše poslovanje, vjerujte, uštedjeli ste sredstva, jer su gubitci koje biste neminovno doživjeli, višestruko veći od troška postupka analize tržišta.

Javite nam se s povjerenjem!