Objavljeno u kategoriji EU VIJESTI

Potpora za samozapošljavanje - branitelji

Vrsta Poziva: Bespovratna sredstva.

Područje: Poduzetništvo.

Status: Otvoren.

Službena dokumentacija:

LINK na službenu dokumentaciju natječaja.

Iznos osiguranih sredstava: 32.000.000,00 HRK

Maksimalana iznos po prijavitelju: 80.000,00 HRK

Prihvatljivi prijavitelji:

Ciljnu skupinu Poziva čine nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca dragovoljaca iz Domovinskog rata i nezaposlena djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, prijavljeni u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prihvatljivi troškovi:

 • kupnje strojeva, tehnike, opreme i alata nužnih za obavljanje djelatnosti
 • kupnje novih prijevoznih sredstava5koji predstavljaju izravno sredstvo za rad ilisu nužni za obavljanje djelatnosti
 • registracije i osiguranja kupljenih novih prijevoznih sredstava koji predstavljaju izravno sredstvo za rad ili su nužni za obavljanje djelatnosti
 • kupnje informatičke opreme, uključujući kupnju licenciranih informatičkih programa, a izravno potrebnih za obavljanje djelatnosti
 • kupnje franšize
 • kupnje zaštitne i radne odjeće i opreme
 • najma/zakupa poslovnog ili skladišnog prostora(ne može biti prihvatljiv trošak ukoliko podnositelj zahtjeva prostor zakupljuje ili uzima u najam od članova obitelji),za najviše 12 mjeseci
 • uređenja i opremanja poslovnog/skladišnog/proizvodnog prostora nužnog za obavljanje djelatnosti, a troškovi mogu biti prihvatljivi u vrijednosti do 4.000,00 kuna (isključivo soboslikarski radovi, namještaj)
 • vezani uz ispitivanje, atestiranje i standardizaciju proizvoda/usluga, uvođenje normi i znakova kvalitete, procjene opasnosti
 • promidžbe i oglašavanja, a troškovi mogu biti prihvatljivi u vrijednosti do 12.000,00 kuna7(troškovi uključuju npr. izradu web stranice, pisanih materijala za oglašavanje, reklamnih ploča, natpisa i sl.)
 • knjigovodstvenih usluga, za najviše 12 mjeseci
 • podmirivanja doprinosa za obvezno zdravstveno i mirovinsko osiguranje (I. i II. stup) za vlasnika djelatnosti, za najviše 12mjeseci
 • edukacija koje su vezane uz djelatnosti koje su provedene i plaćene do propisanog roka prihvatljivosti troškova, a troškovi mogu biti prihvatljivi u vrijednosti do 4.000,00 kuna
 • PDV-a ukoliko korisnik nema mogućnost povrata PDV-a u okviru nacionalnog zakonodavstva o PDV-u.

Trajanje ugovorene obveze: 12 mjeseci

Rok za dostavu projektnih prijedloga: do 31. listopada 2021. godine ili do iskorištenja sredstava

Javite nam se s povjerenjem!