Objavljeno u kategoriji Malo i srednje poduzetništvo

Potpora za samozapošljavanje

Vrsta Poziva: Bespovratna sredstva.

Područje: Poduzetništvo.

Status: Otvoren.

Službena dokumentacija:

LINK na službenu dokumentaciju natječaja.

Rok za predaju projektnih prijava: 31.10.2021. godine.

Predmet Poziva:

Dodjeljuje se nezaposlenim osobama za pokrivanje troškova otvaranja i rada poslovnog subjekta. Potpora se dodjeljuje osobama koje su obavile aktivnosti u suradnji sa savjetnikom za samozapošljavanje i razradile poduzetničku ideju.

Intenzitet potpore:

Iznos potpore male vrijednosti za samozapošljavanje određuje se prema budućoj djelatnosti poslovnog subjekta, au skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti (NKD 2007.)

Potpora za samozapošljavanje može se dodijeliti za slijedeće skupine korisnika.

1. SKUPINA – do 130.000,00 HRK

 • (C) prerađivačka industrija (odjeljci 10– 3)

2. SKUPINA - do 100.000,00 HRK

 • (B) rudarstvo i vađenje (odjeljci 05-09)
 • (D) opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljak 35)
 • (E) opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36-39)
 • (F) građevinarstvo (odjeljci: 41-43)

3. SKUPINA - do 75.000,00 HRK

 • (G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim 47.99)
 • (H) Prijevoz i skladištenje
 • (I) Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (samo odjeljak 56)
 • (J) Informacije i komunikacije
 • (Q) Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
 • (R) Umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19)
 • (M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim: 69.1)

4. SKUPINA - do 55.000,00 HRK

 • (N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim: 77, 78 i 79)
 • (P) Obrazovanje
 • (S) Ostale uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 94)

Prihvatljivi prijavitelji:

Nezaposlene osobe koje imaju izrađeni profesionalni plan zapošljavanja i koje suizvršile sve aktivnosti (individualno savjetovanje, radionica za samozapošljavanje)za samozapošljavanje kod savjetnika za samozapošljavanje.

Prihvatljivi troškovi:

Potpora za samozapošljavanje dodjeljuje se primjenom:

 • fiksnog iznosa
 • varijabilnog iznosa

Fiksni iznos potpore je unaprijed određen za inicijalne troškove registracije poslovnog subjekta, troškove rada jedne zaposlene osobe na puno radno vrijeme te uobičajene tekuće troškove za prvih nekoliko mjeseci poslovanja (trošak knjigovodstva, zakup poslovnog prostora, obvezne članarine, administrativni troškovi i troškovi sitnog inventara, troškovi izrade mrežne stranice i oglašavanja i slično).

Fiksni iznos potpore dodjeljuje se u visini od 40.000 kn za registraciju obrta s paušalnim oporezivanjem, te u visini od 55.000 kn za registraciju svih ostalih vrsta poslovnih subjekata (dohodovni obrt, trgovačko društvo, samostalna djelatnost i sl.), bez potrebe pravdanja navedenih iznosa u Troškovniku koji je sastavni dio poslovnog plana.

Varijabilni iznosi razlikuju se ovisno o djelatnostima za koje se dodjeljuje potpora, a prihvatljivi troškovi mogu se razvrstati u 8 kategorija:

 • kupnja strojeva, tehnike, alata i opreme neophodnih za obavljanje djelatnosti te koji traju, odnosno koriste se u vremenu dužem od jedne godine
 • ­kupnja odgovarajuće informatičke opreme potrebne za rad
 • ­kupnja ili zakup licenciranih IT programa
 • edukacije koje su vezane uz djelatnost, a koje su provedene i plaćene do propisanog roka za dostavu dokumentacije o namjenskom utrošku sredstava – najviše 30% od iznosa potpore
 • ­kupnja novih prijevoznih sredstava (neophodnih za obavljanje djelatnosti)*
 • ­kupnja sirovine i potrošnog materijala potrebnih za obavljanje djelatnosti (samo: C prerađivačka industrija)
 • ­kupnja franšiza
 • ­usluge koje su neophodne za korištenje kupljene opreme (npr. instalacija, montiranje, sklapanje…)

Trajanje ugovorene obveze: 24 mjeseca

Iskoristite potporu za samozapošljavanje i uđite u svijet poduzetništva! Javite nam se s povjerenjem!