Objavljeno u kategoriji Malo i srednje poduzetništvo

Potpora za samozapošljavanje

Vrsta Poziva: Bespovratna sredstva.

Područje: Poduzetništvo.

Status: Otvoren.

Službena dokumentacija:

LINK na službenu dokumentaciju natječaja.

Rok za predaju projektnih prijava: 31.10.2020. godine.

Predmet Poziva:

Dodjeljuje se nezaposlenim osobama za pokrivanje troškova otvaranja i rada poslovnog subjekta. Potpora se dodjeljuje osobama koje su obavile aktivnosti u suradnji sa savjetnikom za samozapošljavanje i razradile poduzetničku ideju.

Intenzitet potpore:

Iznos potpore male vrijednosti za samozapošljavanje određuje se prema budućoj djelatnosti poslovnog subjekta, au skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti (NKD 2007.)

Potpora za samozapošljavanje može se dodijeliti za dvije skupine korisnika.

1. SKUPINA – do 100.000,00 HRK

 • (B)rudarstvo i vađenje (odjeljci 05-09)
 • (C) prerađivačka industrija (odjeljci 10 –33)
 • (D) opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljak 35)
 • (E)opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36-39)
 • (F) građevinarstvo (odjeljci: 41-43)

2. SKUPINA - do 75.000,00 HRK

 • (G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala(svi odjeljci osim 47.99)
 • (H) Prijevoz i skladištenje
 • (I) Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane(samo odjeljak 56)
 • (J) Informacije i komunikacije
 • (M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti(svi odjeljci osim: 69.1)
 • (N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti(svi odjeljci osim: 77, 78 i 79)
 • (P) Obrazovanje
 • (Q) Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
 • (R) Umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim93.19)
 • (S) Ostale uslužne djelatnosti

Korisniku je moguće odobriti i dodatnih 10.000 kn za jedan poslovni subjekt, ukoliko se potpora za samozapošljavanje kombinira s osposobljavanjem na radnom mjestu.

Prihvatljivi prijavitelji:

Nezaposlene osobe koje imaju izrađeni profesionalni plan zapošljavanja i koje suizvršile sve aktivnosti (individualno savjetovanje, radionica za samozapošljavanje)za samozapošljavanje kod savjetnika za samozapošljavanje.

Prihvatljivi troškovi:

 • kupnja strojeva, tehnike, alata i opreme za obavljanje djelatnosti
 • kupnja odgovarajuće informatičke opreme potrebne za rad
 • kupnja ili zakup licenciranih IT programa
 • zakup poslovnog prostora za najviše 11 mjeseci poslovanja (prostor ne može biti u vlasništvu podnositelja zahtjeva ili zakupljen od roditelja i drugih članova obitelji) -najviše 30% od iznosa potpore
 • troškovi za knjigovodstvene usluge za najviše 11 mjeseci poslovanja
 • doprinosi za vlasnika/cu samozaposlenu osobu za najviše 11 mjeseci poslovanja –najviše 40% od iznosa potpore
 • doprinosi za novozaposlene radnike (prihvatljivo i obavezno samo za potpore za proširenje poslovanja)
 • edukacije koje su vezane uz djelatnost, a koje su provedene i plaćene do propisanog roka za dostavu dokumentacije o namjenskom utrošku sredstava –najviše 30% od iznosa potpore
 • troškovi registracije poslovnog subjekta -javnobilježnički troškovi, pristojbe, naknade
 • upisnine u odgovarajuće registre koji su preduvjet za obavljanje djelatnosti
 • marketinške aktivnosti i oglašavanje (izrada i održavanje internetske stranice, zakup domene, webhosting, tisak materijala za oglašavanje, izrada reklamnih ploča i natpisa, internetsko oglašavanje, izrada logotipa, brendiranje, oslikavanje vozila) –najviše 20 % od iznosa potpore
 • kupnja, odnosno izrada po narudžbi uredskog namještaja i materijala za izradu specifičnih dijelova interijera poslovnog prostora po mjeri (pultovi, ugostiteljski i inventar u prodavaonicama)
 • kupnja novih prijevoznih sredstava (neophodnih za obavljanje djelatnosti
 • kupnja sirovine i potrošnog materijala potrebnih za obavljanje djelatnosti (samo: C prerađivačka industrija)
 • troškovi atesta i procjene opasnosti
 • kupnja zaštitne i radne odjeće i opreme –najviše 10% od iznosa potpore
 • kupnja licencija neophodnih za obavljanje djelatnosti (uključujući licencije za software)
 • PDV koji nije povrativ prema nacionalnim propisima o PDV-u
 • kupnja franšiza
 • usluge koje su neophodne za korištenje kupljene opreme (npr. instalacija, montiranje, sklapanje…)

Trajanje ugovorene obveze: 24 mjeseca

Iskoristite potporu za samozapošljavanje i uđite u svijet poduzetništva! Javite nam se s povjerenjem!