Objavljeno u kategoriji Malo i srednje poduzetništvo

Potpora za samozapošljavanje

Vrsta Poziva: Bespovratna sredstva.

Područje: Poduzetništvo.

Status: Otvoren.

Službena dokumentacija:

LINK na službenu dokumentaciju natječaja.

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 01.01.2020. godine.

Predmet Poziva:

Dodjeljuje se nezaposlenim osobama za pokrivanje troškova otvaranja i rada poslovnog subjekta. Potpora se dodjeljuje osobama koje su obavile aktivnosti u suradnji sa savjetnikom za samozapošljavanje i razradile poduzetničku ideju.

Intenzitet potpore:

Visina potpore za samozapošljavanje određuje se prema području u kojem osobaima prebivalište i otvara poslovni subjekt. Uvjet je da je najmanje 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za dodjelu sredstava za samozapošljavanje osoba imala prebivalište na tom području, osim za indeks VII i VIII gdje se ne primjenjuje navedeni uvjet.

Prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a prema stupnju razvijenosti, potpore za samozapošljavanje dijele se u tri skupine i to:­

 1. Skupina za općine i gradove od I do IV ­- do 100.000,00 kn­ (do 110.000,00 kn ukoliko se kombinira s osposobljavanjem na radnom mjestu)
 2. Skupina za općine i gradove od V do VI - do 85.000,00 kn­ (do 95.000,00 kn ukoliko se kombinira s osposobljavanjem na radnom mjestu)
 3. Skupina za općine i gradove od VII do VII - do 75.000,00 kn­ (do 85.000,00 kn ukoliko se kombinira s osposobljavanjem na radnom mjestu)

Prihvatljivi prijavitelji:

Nezaposlene osobe koje imaju izrađeni profesionalni plan zapošljavanja i koje suizvršile sve aktivnosti (individualno savjetovanje, radionica za samozapošljavanje)za samozapošljavanje kod savjetnika za samozapošljavanje.

Prihvatljivi troškovi:

 • kupnja strojeva, tehnike, alata i opreme za obavljanje djelatnosti -kupnja odgovarajuće informatičke opreme potrebne za rad
 • kupnja ili zakup licenciranih IT programa-zakup poslovnog prostora za najviše 11 mjeseci poslovanja (prostor ne može biti u vlasništvu podnositelja zahtjeva ili zakupljen od roditelja i drugih članova obitelji)-troškovi za knjigovodstvene usluge za najviše 11 mjeseci poslovanja
 • doprinosi za vlasnika/cu –samozaposlenu osobu za najviše 11 mjeseci poslovanja-doprinosi za novozaposlene radnike (prihvatljivo i obvezno samo za potpore za proširenje poslovanja)
 • edukacije koje su vezane uz djelatnost, a koje su provedene i plaćene do propisanog roka za dostavu dokumentacije o namjenskom utrošku sredstava –najviše 30% od iznosa potpore
 • troškovi registracije poslovnog subjekta
 • javnobilježnički troškovi, pristojbe, naknade
 • upisnine u odgovarajuće registre koji su preduvjet za obavljanje djelatnosti
 • marketinške aktivnosti i oglašavanje (izrada i održavanje internetske stranice, zakup domene, web hosting, tisak materijala za oglašavanje, izrada reklamnih ploča i natpisa, internetsko oglašavanje, izrada logotipa, brendiranje, oslikavanje vozila) –najviše 20 % od iznosa potpore
 • kupnja, odnosno izrada po narudžbi uredskog namještaja i materijala za izradu specifičnih dijelova interijera poslovnog prostora po mjeri (pultovi, ugostiteljski i inventar u prodavaonicama)
 • kupnja novih prijevoznih sredstava (nužnih za obavljanje djelatnosti)
 • troškovi atesta i procjene opasnosti-kupnja zaštitne i radne odjeće i opreme –najviše 10% od iznosa potpore
 • kupnja licencija neophodnih za obavljanje djelatnosti (uključujući licencije za software)
 • PDV koji nije povrativ prema nacionalnim propisima o PDV-u
 • kupnja franšiza
 • usluge koje su neophodne za korištenje kupljene opreme (npr. instalacija, montiranje, sklapanje...)

Dodatni prihvatljivi troškovi za 1. i 2. SKUPINU: ­

 • Kupnja svih vrsta prijevoznih sredstava, bez obzira na djelatnost­
 • Kupnja sirovine i potrošnog materijala do najviše 20% od iznosa potpore -samo za proizvodne djelatnosti
 • ­Konzultantske usluge -odobrava se najviše 20% od iznosa potpore­
 • Nastup na poslovnim sajmovima (domaćim i inozemnim)­
 • Mjesečni režijski troškovi poslovnog prostora (troškovi potrošnje struje, vode i grijanja)
 • Kupnja poslovnog prostora (isključuje kupnju od roditelja, supružnika i drugih članova obitelji

Trajanje ugovorene obveze: 12 mjeseci

Iskoristite potporu za samozapošljavanje i uđite u svijet poduzetništva! Javite nam se s povjerenjem!