Objavljeno u kategoriji EU VIJESTI

Prodajni udio na tržištu

Ostvariti što je moguće veći prodajni udio na tržištu, cilj je gotovo svakog poduzetnika. Prodajni udio na tržištu možemo definirati kao prihod kojeg gospodarski subjekt napravi u jedinici vremena u odnosu na ukupni prihod na određenom tržištu ostvaren u jednoj ili više srodnih djelatnosti.

Promatrati preusko tržište dovelo bi do nerealno povoljnih rezultata, dok bi s druge strane preširoko promatrano tržište rezultiralo nerealno malim prodajnim udjelom. Na primjer, ukoliko se kemijska čistionica nalazi na području Zagrebačkog kvarta Vrbani, potpuno je irelevantno u kontekst razmatranja prodajnog udjela promatrati konkurenta koji posluje u Dubravi. Obzirom da je ponude kemijskih čistionica vrlo slična, dolazak korisnika iz udaljenijih područja grada bio bi posljedica dnevnih migracija, a ne ustaljene prakse korisnika. Na konkretnom primjeru, realno je promatrati administrativno područje kvarta ili općine, s time da treba uključiti i obližnje lokacije na kojima posluju konkurenti i koji značajno utječu na preraspodjelu prodajnog udjela, na tom lokalnom tržištu. Utječu na preraspodjelu prodajnog udjela jer su dovoljno blizu ili im je ponuda ekonomičnija što za posljedicu ima privlačenje krajnjeg korisnika usluge.

Bitno je imati na umu da je gotovo nemoguće dobiti podate za tekuću godinu poslovanja, ali je moguće vidjeti trendove rasta ili pada prodajnog udjela gospodarskog subjekta na lokalnom tržištu na temelju prethodnih godina poslovanja. Poznavati trend kretanja prodajnog udjela znači imati relevantne podatke temeljem kojih prilagoditi prodajnu strategiju ili učvrstiti konkurentnu poziciju na tržištu.

Trebate analizu trenda prodajnog udjela Vašeg poduzeća? Javite nam se!