Objavljeno u kategoriji EU VIJESTI

Prvi korak prema povoljnim kreditima za poljoprivrednike!

Obzirom na primjetnu medijsku kampanju u sklopu koje se promovira dodjela povoljnih kreditnih sredstava, pojavili su se brojni upiti na temu postupka dodjele i koraka koje je potrebno poduzeti kako bi poljoprivrednik dobio ista.

Financijski instrumenti „Mikro zajam za Ruralni razvoj“ i „Mali zajam za Ruralni razvoj“ objavljeni su u skladu s Programom ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. i Sporazumom o financiranju potpisanog 18. travnja 2018. godine između Ministarstva poljoprivrede, Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije (HAMAG-BICRO).

Zahtjevi za dodjelu povoljnih kreditnih sredstava upućuju se agenciji, HAMAG – BICRO, koja ih po primitku pregledava te donosi konačne odluke o dojeli povoljnih kreditnih sredstava, odnosno financiranju projekta.

Prije svega bitno je istaknuti početni korak u postupku dodjele povoljnih kreditnih sredstava. Naime, poljoprivrednici iz brojnih sektora nerijetko se za dodjelu povoljnih kreditnih sredstava obraćaju direktno Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo i investicije (HAMAG-BICRO). Problem je evidentan i kod komercijalnih banaka koje učestalo primaju veliki broj upita za kreditnim sredstvima. Kako bi se poljoprivredniku, neovisno o sektoru, dodijelila povoljna kreditna sredstva, on mora izraditi projektnu dokumentaciju. Ukoliko poljoprivrednik posjeduje dovoljno znanja i kompetencija za pripremu cjelokupne projektne dokumentacije za dodjelu kreditnih sredstava, pa tako i onih povoljnih, može ju izraditi samostalno.

Obzirom da su ljudi iz sektora poljoprivrede zaokupljeni vlastitim poslom i obvezama na poljoprivrednom gospodarstvu, jasno je kako oni uglavnom nemaju vremena izrađivati projektnu dokumentaciju. U tu svrhu, poljoprivrednici se trebaju obratiti stručnjacima za pripremu projektne dokumentacije ili konzultantima koji posjeduju potrebna ekonomska znanja.

Zaključujemo, prvi korak poljoprivrednika ka dobivanju povoljnih kreditnih sredstava jest kontaktiranje stručnjaka za pripremu projektne dokumentacije. Dakako, na domaćem tržištu posluje veliki broj konzultantskih poduzeća koji pružaju uslugu izrade projektne dokumentacije, stoga je bitno napraviti pravi odabir i pronaći pouzdanog partnera koji će znati osigurati potrebna sredstva. Stručnjaci za izradu projektne dokumentacije ili konzultanti su osobe koje su uz Vas prilikom pripreme, a pogotovo prilikom realizacije povoljnih kreditnih sredstava. Po potpisivanju ugovora o dodjeli povoljnih kreditnih sredstava pri HAMAG-BICRO – u, konzultanti surađuju s korisnicima kako bi se dodijeljena sredstva namjenski, pravilno i transparentno utrošila.

Ukoliko ste zainteresirani za povoljna kreditna sredstva, pogledajte više na linku, ESIF Zajmovi za Ruralni razvoj !