Objavljeno u kategoriji Malo i srednje poduzetništvo

Certifikacijom proizvoda do tržišta

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva.

Sektor: Poduzetništvo.

Status: Zatvoren.

Službena dokumentacija:

LINK na službenu dokumentaciju natječaja.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 30.000.000,00 HRK.

Cilj Poziva:

povećanom primjenom normi, zajedno s pouzdanim tehnološkim rješenjem, pridonijeti aktivnostima MSP-ova da dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvoda osiguraju preduvjete za povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti. Pružanjem potpore za uvođenje i primjenu europskih i međunarodno (globalno) priznatih norma doprinosi se da MSP-ovi iskoriste prednosti koje primjena normi ima na omogućavanje pristupa novim tržištima.

Prihvatljivi prijavitelji: mikro, malo ili srednje poduzeće.

Prihvatljive aktivnosti:

 • certifikacija proizvoda, odnosno ocjenjivanje sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom (u skladu s direktivama EU i drugih zemalja i odgovarajućim normama na koje se pozivaju direktive);
 • sve radnje u okviru postupaka ocjenjivanja sukladnosti;
 • aktivnosti certifikacije mogu biti prihvatljive samo ukoliko je neovisno ocjenjivanje sukladnosti provedeno od strane ovlaštenog tijela;

Prihvatljive kategorije troškova mogu biti sve radnje u okviru postupka ocjenjivanja sukladnosti što uključuje:

Prihvatljivi troškovi:

 • troškovi pripreme propisane tehničke dokumentacije (tehnička datoteka koja prati spis) ukoliko istu priprema vanjski pružatelj usluge izrade tehničke dokumentacije
 • prijevod tehničke dokumentacije na strani jezik, ukoliko je neophodno za ocjenjivanje sukladnosti
 • troškovi transporta proizvoda do akreditiranog tijela za ocjenjivanje sukladnosti
 • ocjenjivanje sukladnosti proizvoda (ispitivanje, pregled, certifikacija, mjerenje, umjeravanje) od strane akreditiranog tijela za ocjenu sukladnosti
 • troškovi postupka ocjene sukladnosti proizvoda i izdavanje isprava o sukladnosti (na primjer: izvještaj o ispitivanju, certifikat, potvrda o sukladnosti, potvrda o pregledu, izjava o svojstvima) od strane akreditiranog tijela za ocjenu sukladnosti
 • troškovi u svezi s ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti

Prijavitelji moraju djelovati pojedinačno, dok partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 20.000,00 HRK.

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 1.000.000,00 HRK.

Intenzitet potpore:

 • mikro i mala poduzeća (do 85% ukupnih prihvatljivih troškova).
 • srednja poduzeća (do 65% ukupnih prihvatljivih troškova).

Krajnji rok prijave: 29.06.2020..g

Ukoliko Vas zanima natječaj, “Certifikacijom proizvoda do tržišta KK.03.2.1.08”, javite nam se.