Objavljeno u kategoriji Malo i srednje poduzetništvo

COVID - 19 Zajam

Vrsta natječaja: Kreditna sredstva.

Sektor: Poduzetništvo.

Status: Obustavljen.

Službena dokumentacija:

LINK na službenu dokumentaciju natječaja.

Cilj financijskog instrumenta:

Cilj financijskog instrumenta je osigurati dodatnu likvidnost mikro, malim i srednjim subjektima malog gospodarstva uz smanjenje kamatne stope i smanjenje razine potrebnih sredstava osiguranja. Krajnji korisnik mora dokazati da je korona virus imao negativan utjecaj na poslovanje u vidu pada prihoda od minimalno 20% u prvom kvartalu ili jednakog predviđenog pada prihoda u narednim kvartalima 2020. godine uslijed jednog ili više razloga:

 • otkazivanja ugovornih poslova i/ili narudžbi, rezervacija, eventa, kongresa i sl.
 • nemogućnosti ili otežane isporuke naručenih i proizvedenih roba, odnosno nemogućnosti izvršenja ugovorenih radova ili usluga i sl.
 • nemogućnosti ili otežane mogućnosti kupnje sirovina, repromaterijala, alata i strojeva neophodnih za poslovanje i sl.
 • drugih razloga koje je moguće dokazati(npr. mjesečni ili kvartalni PDV obrasci iz kojih je vidljivo smanjenje vrijednosti izlaznih računa), ovisno o specifičnosti pojedine djelatnosti.

Prihvatljivi korisnici:

Mikro, mali i srednji poduzetnici koji

 • su više od 50% u privatnom vlasništva;
 • nemaju žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci;
 • nisu društvo u teškoćama kako je definirano pravilima o državnim potporama (za njih nije podnesen prijedlog za otvaranje predstečajnog ili stečajnog postupka; za njih nije donesena odluka o pokretanju postupka prisilne likvidacije);
 • imaju minimalno jednog zaposlenog na puno radno vrijeme.

Iznos zajma: do 750.000,00 HRK

Rok otplate: do 5 godina uključujući poček

Poček: do 12 mjeseci (ukoliko je rok otplate najmanje 2 godine)

Kamatna stopa: 0,25%

Rok korištenja: 6 mjeseci

Prihvatljiva ulaganja:

 • Priprema proizvodnje
 • Sirovine i materijale
 • Ostali proizvodni troškovi
 • Troškovi zaposlenih
 • Novo zapošljavanje
 • Zakup poslovnog prostora
 • Režijski troškovi
 • Opći troškovi poslovanja

Instrumenti osiguranja:

 • zadužnice korisnika zajma;

Dozvoljeno je odobrenje COVID-19 zajma, neovisno oranije odobrenim ESIF financijskim instrumentima(Mikro zajam za obrtna sredstva ili investicijski zajam, Mali investicijski zajam, Pojedinačno ili Ograničeno portfeljno jamstvo), ali ne za iste prihvatljive troškove.

Krajnji rok prijave: 31.12.2020. godine ili do iskorištenja sredstava.

Trebate projekciju otplatnog plana ili stručnjaka za pripremu dokumentacije? Javite nam se!