Objavljeno u kategoriji Malo i srednje poduzetništvo

Dokazivanje inovativnog koncepta

inovativni koncept

Vrsta Poziva: Bespovratna sredstva.

Područje: Poduzetništvo.

Status: Otvoren.

Iznos bespovratnih sredstava: 36.165.000,00 HRK.

Svrha Poziva:

 • Povećanje spremnosti za razvoj novih proizvoda i procesa zbog poboljšanih istraživačko-razvojnih i inovacijskih kapaciteta poduzeća i znanstvenih organizacija.
 • Posebni ciljevi Poziva: poboljšanje tržišne spremnosti rezultata istraživanja i razvoja i unaprjeđenje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije.

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 200.000,00 HRK.

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 500.000,00 HRK.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Mikro poduzetnici
 • Mali poduzetnici
 • Srednji poduzetnici
 • Znanstvenoistraživačke institucije

Prihvatljive aktivnosti:

 • Projektom će se primarno financirati istraživačke aktivnosti na razini tehnološke spremnosti TRL 3-4, koje se mogu svrstati u kategoriju industrijskog istraživanja. Industrijsko istraživanje znači planirano istraživanje ili kritički pregled u cilju stjecanja novih znanja i vještina za razvoj novih proizvoda, procesa ili usluga odnosno za postizanje znatnog poboljšanja postojećih proizvoda, procesa ili usluga. To obuhvaća stvaranje sastavnih dijelova složenih sustava i može uključivati izradu prototipova u laboratorijskom okruženju ili u okruženju sa simuliranim sučeljima postojećih sustava te pilot-linije ako je to neophodno za industrijsko istraživanje, prvenstveno za provjeru generičke tehnologije.

Prihvatljivi troškovi:

 • Troškovi osoblja
 • Troškovi vanjskih usluga istraživanja
 • Troškovi savjetodavnih usluga
 • Troškovi amortizacije instrumenata i opreme neophodne za provedbu projekta
 • Troškovi materijala i sitnog inventara za potrebe projekta i dr.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 30. studeni 2022. godine

Zanima Vas prijava na ovaj natječaj - javite nam se!