Objavljeno u kategoriji Ruralni Razvoj

ESIF Zajmovi za Ruralni razvoj

poticaji-u-poljoprivredi-ruralni-razvoj

Tko se može prijaviti na natječaj?

 • obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo,
 • obrt,
 • trgovačko društvo ili zadruga ili proizvođačka organizacija,
 • druga pravna osoba;

Kakvi su uvjeti kreditiranja?

Osnovni uvjeti


Mikro zajmovi za ruralni razvoj

Mali zajmovi za ruralni razvoj

Najniži iznos zajma

Kunska protuvrijednost 1.000,00 EUR po srednjem tečaju HNB-a na dan
podnošenja zahtjeva
Kunska protuvrijednost 25.000,01 EUR po srednjem tečaju HNB-a na dan
podnošenja zahtjeva

Najviši iznos zajma

Kunska protuvrijednost 25.000,00 EUR po srednjem tečaju HNB-a na dan
podnošenja zahtjeva
Kunska protuvrijednost 100.000,00 EUR po srednjem tečaju HNB-a na dan
podnošenja zahtjeva

Rok otplate

od 1 godine do 5 godina
uključujući poček
od 1 godine do 10 godina
uključujući poček

Poček

do 12 mjeseci ukoliko je otplata
minimalno 2 godine
do 12 mjeseci ukoliko je otplata
minimalno 2 godine

Kakva je kamatna stopa?

 • 0,1% do 0,25% – ovisno o razvijenosti jedinice lokalne samouprave ulaganja.

Što možete financirati?

Tip operacije
Prihvatljive aktivnosti prema tipu operacije

4.1.1. RESTRUKTURIRANJE, MODERNIZACIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA

Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koje se odnosi na:
 • poljoprivrednu proizvodnju, nove i inovativne tehnologije;
 • novu opremu i zelene tehnologije (greener technologies);
 • restrukturiranje i modernizaciju farmi.
4.1.2. ZBRINJAVANJE,

RUKOVANJE I KORIŠTENJE STAJSKOG GNOJIVA U CILJU SMANJENJA ŠTETNOG UTJECAJA NA OKOLIŠ

Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koje se odnosi na skladištenje stajskog gnojiva, objekata za skladištenje i čuvanje te povezanu opremu.
4.1.3 KORIŠTENJE

OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koje se odnosi na izgradnju objekata za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa, sunčeva energija) za korištenje na poljoprivrednim gospodarstvima.
4.2.1 POVEĆANJE

DODANE VRIJEDNOSTI POLJOPRIVREDNIM PROIZVODIMA

Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koje se odnosi na:
 • povećanje dodane vrijednosti proizvoda primarne poljoprivredne proizvodnje za primarne poljoprivredne proizvođače, kao i za one koji prerađuju poljoprivredne proizvode kao isključivu aktivnost;
 • modernizaciju postojećeg proizvodnog kapaciteta, uvođenje inovativnih praksi u proizvodne kapacitet i energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša.
4.2.2 KORIŠTENJE

OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koje se odnosi na izgradnju objekata za proizvodnju energije iz OIE za korištenje u preradi prehrambenih proizvoda.
6.4.1 RAZVOJ NEPOLJOPRIVREDNIH

DJELATNOSTI U RURALNIM PODRUČJIMA

Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu vezanu uz:
 • aktivnosti u ruralnom turizmu, preradu, marketing i izravnu prodaju lokalnih proizvoda;
 • tradicionalne obrte i zanate i rukotvorine;
 • pružanje usluga u ruralnim područjima za poljoprivredni i šumarski sektor;
 • turizam u ruralnim područjima za sljedeće vrste turističke ponude:
 • ugostiteljsko turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu ili obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (vinotočje/kušaonica, izletište, soba, apartman, ruralna kuća za odmor, kamp, te poljoprivredne, šumarske, sportsko-rekreativne, edukativne i slične aktivnosti vezane za poljoprivredno gospodarstvo);
 • ugostiteljsko turističke usluge vezane za slijedeće skupine ugostiteljskih objekata: „hoteli“ (hotel, aparthotel, hotel baština, integrirani, difuzni,pansion), „kampovi“ (kamp, kampiralište, kamp odmorište) i ostali ugostiteljski objekti za smještaj (hostel, planinarski dom, lovački dom, robinzonski smještaj i dr.), te njihovi prateći i dodatni sadržaji;
 • ugostiteljsko- turističke usluge u objektima tradicijske (kulturne) baštine, turističke usluge vezane za planinski, pustolovni, sportsko- rekteativni, cikloturizam, zdravstveni, edukativni i druge posebne oblike turizma na ruralnom prostoru.
8.6.1 MODERNIZACIJA TEHNOLOGIJA,
STROJEVA, ALATA I OPREME U PRIDOBIVANJU DRVA I ŠUMSKOUZGOJNIM RADOVIMA


Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu:
 • povezanu s povećanjem učinkovitosti, okolišne prihvatljivosti, ergonomije i sigurnosti radnih procesa u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima kroz modernizaciju postojećih i uvođenje novih i okolišno prihvatljivih tehnologija, strojeva, alata i opreme;
 • koja se odnosi na modernizaciju postojećih i uvođenje učinkovitih i okolišno prihvatljivih tehnologija, strojeva, alata i opreme za pridobivanje drva.
8.6.2 MODERNIZACIJA TEHNOLOGIJA,

STROJEVA, ALATA I OPREME U PREDINDUSTRIJSKOJ PRERADI DRVA

Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja:
 • je usmjerena ka povećanju učinkovitosti, okolišne prihvatljivosti, ergonomije i radnih procesa u predindustrijskoj preradi drva kroz modernizaciju postojećih i uvođenje učinkovitih i okolišno pogodnih tehnologija, strojeva, alata i opreme;
 • se odnosi na uvođenje informacijsko-komunikacijskih tehnologija u predindustrijsku preradu drva.

Zašto odabrati ESIF Zajmove za ruralni razvoj?

 • nema troškova obrade zahtjeva, naknade za rezervaciju sredstava, interkalarne kamate, naknade za prijevremenu otplatu kredita
 • najpovoljnija kreditna sredstva za poljoprivrednike na tržištu
 • vlastito učešće nije obavezno

Prvi korak ka najpovoljnijim zajmovima za poljoprivredu - kontaktirajte nas!