Objavljeno u kategoriji Ruralni Razvoj

ESIF Zajmovi za Ruralni razvoj

poticaji-u-poljoprivredi-ruralni-razvoj

Pošaljite nam Upit za ponudu!

Mikro i mali zajmovi za Ruralni razvoj (HAMAG-BICRO)

Vrsta Poziva: Povoljna kreditna sredstva.

Sektor: Poljoprivreda.

Status: Otvoren.

Službena dokumentacija:

LINK na službenu dokumentaciju natječaja.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo,
 • obrt,
 • trgovačko društvo ili zadruga ili proizvođačka organizacija,
 • druga pravna osoba;

Osnovni uvjeti


Mikro zajmovi za ruralni razvoj

Mali zajmovi za ruralni razvoj

Najniži iznos zajma

Kunska protuvrijednost 1.000,00 EUR po srednjem tečaju HNB-a na dan
podnošenja zahtjeva
Kunska protuvrijednost 25.000,01 EUR po srednjem tečaju HNB-a na dan
podnošenja zahtjeva

Najviši iznos zajma

Kunska protuvrijednost 25.000,00 EUR po srednjem tečaju HNB-a na dan
podnošenja zahtjeva
Kunska protuvrijednost 100.000,00 EUR po srednjem tečaju HNB-a na dan
podnošenja zahtjeva

Rok otplate

od 1 godine do 5 godina
uključujući poček
od 1 godine do 10 godina
uključujući poček

Poček

do 12 mjeseci ukoliko je otplata
minimalno 2 godine
do 12 mjeseci ukoliko je otplata
minimalno 2 godine

Kamatna stopa: 0,1% do 0,25% – ovisno o razvijenosti jedinice lokalne samouprave ulaganja.

* kamata za sektor mljekarstva (za primarne proizvođače u području govedarstva, kozarstva i ovčarstva te prerađivače – mljekare i sirane) 0,1%, neovisno razvijenosti jedinice lokalne samouprave ulaganja.

Kreditna sredstva se dodjeljuju bez naplate naknade za obradu zahtjeva, naknade za rezervaciju sredstava, interkalarne kamate, naknade za prijevremenu otplatu kredita te nije obvezno vlastito učešće krajnjeg primatelja.

Prihvatljivi aktivnosti/troškovi za oba programa:

Tip operacije
Prihvatljive aktivnosti prema tipu operacije

4.1.1. RESTRUKTURIRANJE, MODERNIZACIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA

Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koje se odnosi na:
 • poljoprivrednu proizvodnju, nove i inovativne tehnologije;
 • novu opremu i zelene tehnologije (greener technologies);
 • restrukturiranje i modernizaciju farmi.
4.1.2. ZBRINJAVANJE,

RUKOVANJE I KORIŠTENJE STAJSKOG GNOJIVA U CILJU SMANJENJA ŠTETNOG UTJECAJA NA OKOLIŠ

Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koje se odnosi na skladištenje stajskog gnojiva, objekata za skladištenje i čuvanje te povezanu opremu.
4.1.3 KORIŠTENJE

OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koje se odnosi na izgradnju objekata za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa, sunčeva energija) za korištenje na poljoprivrednim gospodarstvima.
4.2.1 POVEĆANJE

DODANE VRIJEDNOSTI POLJOPRIVREDNIM PROIZVODIMA

Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koje se odnosi na:
 • povećanje dodane vrijednosti proizvoda primarne poljoprivredne proizvodnje za primarne poljoprivredne proizvođače, kao i za one koji prerađuju poljoprivredne proizvode kao isključivu aktivnost;
 • modernizaciju postojećeg proizvodnog kapaciteta, uvođenje inovativnih praksi u proizvodne kapacitet i energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša.
4.2.2 KORIŠTENJE

OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koje se odnosi na izgradnju objekata za proizvodnju energije iz OIE za korištenje u preradi prehrambenih proizvoda.
6.4.1 RAZVOJ NEPOLJOPRIVREDNIH

DJELATNOSTI U RURALNIM PODRUČJIMA

Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu vezanu uz:
 • aktivnosti u ruralnom turizmu, preradu, marketing i izravnu prodaju lokalnih proizvoda;
 • tradicionalne obrte i zanate i rukotvorine;
 • pružanje usluga u ruralnim područjima za poljoprivredni i šumarski sektor;
 • turizam u ruralnim područjima za sljedeće vrste turističke ponude:
 • ugostiteljsko turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu ili obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (vinotočje/kušaonica, izletište, soba, apartman, ruralna kuća za odmor, kamp, te poljoprivredne, šumarske, sportsko-rekreativne, edukativne i slične aktivnosti vezane za poljoprivredno gospodarstvo);
 • ugostiteljsko turističke usluge vezane za slijedeće skupine ugostiteljskih objekata: „hoteli“ (hotel, aparthotel, hotel baština, integrirani, difuzni,pansion), „kampovi“ (kamp, kampiralište, kamp odmorište) i ostali ugostiteljski objekti za smještaj (hostel, planinarski dom, lovački dom, robinzonski smještaj i dr.), te njihovi prateći i dodatni sadržaji;
 • ugostiteljsko- turističke usluge u objektima tradicijske (kulturne) baštine, turističke usluge vezane za planinski, pustolovni, sportsko- rekteativni, cikloturizam, zdravstveni, edukativni i druge posebne oblike turizma na ruralnom prostoru.
8.6.1 MODERNIZACIJA TEHNOLOGIJA,
STROJEVA, ALATA I OPREME U PRIDOBIVANJU DRVA I ŠUMSKOUZGOJNIM RADOVIMA


Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu:
 • povezanu s povećanjem učinkovitosti, okolišne prihvatljivosti, ergonomije i sigurnosti radnih procesa u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima kroz modernizaciju postojećih i uvođenje novih i okolišno prihvatljivih tehnologija, strojeva, alata i opreme;
 • koja se odnosi na modernizaciju postojećih i uvođenje učinkovitih i okolišno prihvatljivih tehnologija, strojeva, alata i opreme za pridobivanje drva.
8.6.2 MODERNIZACIJA TEHNOLOGIJA,

STROJEVA, ALATA I OPREME U PREDINDUSTRIJSKOJ PRERADI DRVA

Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja:
 • je usmjerena ka povećanju učinkovitosti, okolišne prihvatljivosti, ergonomije i radnih procesa u predindustrijskoj preradi drva kroz modernizaciju postojećih i uvođenje učinkovitih i okolišno pogodnih tehnologija, strojeva, alata i opreme;
 • se odnosi na uvođenje informacijsko-komunikacijskih tehnologija u predindustrijsku preradu drva.

Instrument osiguranja: Zadužnice poslovnog subjekta/vlasnika i ostali instrumenti osiguranja prema procjeni rizika.

Pošaljite nam Upit za ponudu!