Objavljeno u kategoriji EU VIJESTI

EU Fondovi – najbolji kandidat!

EU - prijavitelj

Prvi i osnovni preduvjet za prijavu za dodjelu bespovratnih ili kreditnih sredstava jest imati neki oblik pravne osobe ili gospodarskog subjekta poput obrta i trgovačkog društva koji su prihvatljivi u sklopu poduzetničkih natječaja.

Prihvatljivost prijavitelja na određeni natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava definiran je samim natječajem. Naime, za natječaje Ruralnog razvoja tipični prihvatljivi prijavitelji su:

  • obrti,
  • OPG –ovi,
  • trgovačka društva.

Nadalje, za natječaje raspisane za dodjelu bespovratnih sredstva iz Europskog socijalnog fonda prihvatljivi prijavitelji su:

  • udruge,
  • civilne organizacije i ustanove i dr.

Ukoliko se radi o većim i velikim infrastrukturnim projektima koji doprinose boljim životnim uvjetima za društvo u cjelini, tada su prihvatljivi prijavitelje:

  • jedinice lokalne i regionalne samouprave.

Zaključujemo, natječajnom dokumentacijom je propisan pravni oblik prijavitelja koji je prihvatljiv u sklopu istoga. Neovisno o pravnom obliku prijavitelja, definirani su neki kriteriji koji gotovo uvijek moraju biti ispunjeni kako bi prijavitelj ostvario bespovratna sredstva. Naime, u trenutku prijave na Javni Poziv, prijavitelj ne smije:

  • imati poreznog dugovanja, što se dokazuje potvrdom Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi,
  • biti u postupku stečajne ili predstečajne nagodbe, likvidacije ili u dugotrajnoj blokadi,
  • primiti potporu ukoliko je u predmetnoj te prethodne dvije fiskalne godine poslovanja primio više od 200.000,00 Eura potpora ili u transportnom sektoru više od 100.000,00 Eura,
  • primiti potporu ukoliko se protiv osobe iz vlasničke ili upravljačke strukture vodi kazneni postupak,

Naravno, kriterija koji su postavljeni pred prijavitelja ima još, i oni su uvijek definirani u sklopu natječaja pod djelom teksta naziva, „Kriteriji za isključenje prijavitelja“!

Javite nam se kako biste se uvjerili da ste baš Vi najbolji kandidat za dodjelu bespovratnih sredstava!