Objavljeno u kategoriji Malo i srednje poduzetništvo

Inovacije novoosnovanih MSP-ova - II faza; KK.03.2.2.04.

Vrsta Poziva: Bespovratna sredstva.

Područje: Poduzetništvo.

Status: Zatvoren.

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 15.02.2019. godine.

Službena dokumentacija:

LINK na službenu dokumentaciju natječaja.

Iznos bespovratnih sredstava: 150.000.000,00 HRK.

Predmet Poziva:

Ovim Pozivom će se poticati inovativnost novoosnovanih MSP-ova za uvođenje inovacija koje rezultiraju proizvodom/uslugom koja je novost na tržištu.

Svrha Poziva:

Ovim Pozivom će se poticati inovativnost novoosnovanih MSP-ova za uvođenje inovacija koje rezultiraju proizvodom/uslugom koja je novost na tržištu. Potiču se novoosnovani MSP-ovi na uspješno lansiranje proizvoda i usluga s potencijalom rasta i izvoza koji su novi na tržištu, s naglaskom na radikalne inovacije i znatno poboljšanje u komercijalizaciji proizvoda i usluga.

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 150.000,00 HRK.

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 1.400.000,00 HRK.

Intenzitet potpore:

 • Intenzitet potpore koji se može dodijeliti iznosi do 85,00% prihvatljivih troškova po pojedinom projektom prijedlogu.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Prijavitelj mora biti pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali ili srednji poduzetnik sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.
 • Potpora u okviru ovog Poziva namijenjena je novoosnovanim poduzećima koji su osnovani najviše 36 mjeseci prije dana predaje projektnog prijedloga i ne odnosi se na postojeća poduzeća koja će se zatvoriti i ponovno otvoriti.

Prihvatljivi troškovi:

 • Troškovi plaća osoblja: stručnog, tehničkog i pomoćnog osoblja, koje će raditi na projektu
 • Neizravni troškovi nastali izravno kao posljedica provedbe istraživačkog projekta
 • Troškove pripreme dokumentacije za prijavu
 • Troškove upravljanja projektom
 • Troškove savjetodavnih usluga i osposobljavanja djelatnika
 • Troškovi ulaganja u materijalnu imovinu
 • Troškovi ulaganja u nematerijalnu imovinu
 • Troškovi usluga potrebnih za provedbu projektnih aktivnosti poput istraživanja i analize tržišta, testiranja proizvoda, izrade marketinškog plana, dizajna proizvoda, promociju proizvoda/usluga
 • Revizija projekta

Prihvatljive aktivnosti:

 • Prilagodba razvijenog i demonstriranog u operativnom okruženju proizvoda/usluge zahtjevima tržišta, uključujući testiranje i ugradnju testnih rezultata u završni proizvod/uslugu te optimizaciju
 • Prijenos tržišno primjenjivih tehnoloških rješenja, znanja i iskustava (transfer znanja i tehnologije) uključujući povezane savjetodavne usluge i osposobljavanje djelatnika
 • Revizija Studije izvedivosti
 • Dizajn proizvoda s ciljem prilagodbe proizvoda
 • Zaštita i upravljanje predmetnim intelektualnim vlasništvom, uključujući prijave za priznanje prava i provođenje postupka za priznanje prava intelektualnog vlasništva i izradu strateškog plana zaštite i upravljanja intelektualnim vlasništvom
 • Izrada marketinškog plana i revizija poslovnog i marketinškog plana
 • Istraživanje i testiranje tržišta za inovaciju
 • Verifikacija analize tržišta i/ili tržišne potrebe
 • Testiranje proizvoda s potencijalnim kupcima
 • Priprema proizvodnje i ulaganje u probnu proizvodnju, nulta serija
 • Operativne marketinške aktivnosti izravno vezane uz komercijalizaciju rezultata istraživanja i lansiranje proizvoda/usluge na tržište
 • Pripreme za sljedeći ciklus investiranja i privlačenje dodatnih sredstava financiranja

Trajanje projekta: do 18 mjeseci.

Rok za prijavu: 29.06.2020. godine ili do iskorištenja financijskih sredstava.

Ukoliko Vas zanima natječaj, „Inovacije novoosnovanih MSP-ova - II faza; KK.03.2.2.04.", javite nam se.