Objavljeno u kategoriji Malo i srednje poduzetništvo

Internacionalizacija poslovanja MSP-ova

Poticaji-sajmovi-izvoz

Ako želite iskoristiti bespovratna sredstva za povećanje izvoza, javite nam se!

Vrsta Poziva: Bespovratna sredstva.

Područje: Poduzetništvo.

Status: U najavi.

Svrha Poziva:

Povećati sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju.

Predmet Poziva:

Jačanje međunarodne konkurentnosti MSP-ova olakšavanjem predstavljanja njihovih proizvoda/usluga međunarodnoj poslovnoj zajednici u inozemstvu i uvođenja proizvoda na novo, inozemno tržište te povećanja mogućnosti poslovne suradnje s inozemnim partnerima.

Intenzitet potpore:

  • Mikro i malo poduzeće - 85,00%
  • Srednje poduzeće – 65,00%

Prihvatljivi prijavitelji:

Kako bi ispunili uvjete prihvatljivosti, prijavitelji moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su mikro, mali ili srednji poduzetnik sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.

Prihvatljivi troškovi:

  • Troškovi nastupa na međunarodnom sajmu izvan RH,
  • Prezentacije MSP u okviru sajma na kojem prijavitelj sudjeluje kao izlagač,
  • Istraživanje inozemnog tržišta za plasman proizvoda na novo tržište u drugoj zemlji,
  • Izrada promotivnog materijala za nastup,
  • Sudjelovanje na b2b poslovnim susretima u sklopu sajmova.

Prihvatljive aktivnosti:

  • Nastup na međunarodnom sajmu ili b2b susretu izvan RH koji ima najmanje 10% stranih izlagača/sudionika u ukupnom broju izlagača/sudionika ili 5% inozemnih poslovnih posjetitelja,
  • Istraživanje inozemnog tržišta za plasman proizvoda na novo tržište izvan RH,
  • Informiranje i vidljivost.

Ako želite iskoristiti bespovratna sredstva za povećanje izvoza, javite nam se!