Objavljeno u kategoriji Malo i srednje poduzetništvo

IRI

Vrsta Poziva: Bespovratna sredstva.

Područje: Istraživanje i razvoj.

Status: Zatvoren.

Službena dokumentacija:

LINK na službenu dokumentaciju natječaja.

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 17.02.2020. godine.

Iznos bespovratnih sredstava: 770.000.000,00 HRK.

Svrha ovog Poziva:

Razvoj za tržište novih proizvoda (dobara i usluga) unutar jedne ili više odabranih IRI tema u sklopu Pozivom identificiranih prioritetnih tematskih i pod tematskih područja S3, putem jačanja kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije te poticanja suradnje između poduzetnika i institucija za istraživanje i razvoj.

Predmet ovog Poziva:

Temeljem ovog Poziva dodjeljivat će se državne potpore poduzetnicima koji provode projekte istraživanja i razvoja s ciljem razvoja novih proizvoda, usluga, tehnologija i poboljšanja poslovnih procesa, koji ulažu u vlastite istraživačko-razvojne kapacitete ili jačaju suradnju sa znanstveno-istraživačkim institucijama kroz:

 • potpore za projekte istraživanja i razvoja temeljem članka 25. Uredbe 651/2014 i Uredbe 2017/1084;
 • regionalne potpore za ulaganje temeljem članka 14. Uredbe 651/2014 i Uredbe 2017/1084.

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 1.000.000,00 HRK

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 30.000.000,00 HRK

Iznosi i intenzitet potpora

Ukupno raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za ovaj poziv je 770.000.000,00 HRK, iznosi sufinanciranja su 1.000.000,00 do 25.000.000,00 HRK, dok je intenzitet potpore 25,00 – 85,00% ovisno o vrsti potpore i veličini poduzeća.

Prihvatljivi prijavitelji će biti mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici uz partnerstvo s poduzetnicima i/ili organizacijama za istraživanje i širenje znanja koja doprinose svojim znanjem, resursima i istraživačkim kapacitetima u provedbi projekata istraživanja i razvoja. Razvoja novih proizvoda, usluga, tehnologija i poboljšanja poslovnih procesa, koji ulažu u vlastite inovacijske kapacitete ili jačaju suradnju sa znanstveno-istraživačkim institucijama.

Projekt istraživanja i razvoja odnosi se na jedno ili više identificiranih prioritetnih tematskih područja i/ili međusektorske teme Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske:

ZDRAVLJE I KVALITETA ŽIVOTA

 • Farmaceutika, biofarmaceutika, medicinska oprema i uređaji
 • Zdravstvene usluge i nove metode preventivne medicine i dijagnostike
 • Nutricionizam

ENERGIJA I ODRŽIVI OKOLIŠ

 • Energetske tehnologije, sustavi i oprema
 • Ekološki prihvatljive tehnologije i oprema i napredni materijali

PROMET I MOBILNOST

 • Proizvodnja dijelova i sustava visoke dodane vrijednosti za cestovna i željeznička vozila
 • Ekološki prihvatljiva prometna rješenja
 • Inteligentni transportni sustavi i logistika

SIGURNOST

 • Kibernetička Sigurnost
 • Obrambene tehnologije i proizvodi “dvojne namjene”

HRANA I BIOEKONOMIJA

 • Održiva proizvodnja i prerada hrane
 • Održiva proizvodnja i prerada drva
 • Međusektorske teme: turizam, kreativna i kulturna industrija, KET tehnologije (ključne tehnologije odnosno Key Enabling Techology) te ICT (informacijske i komunikacijske tehnologije).

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti su aktivnosti istraživanja i razvoja (vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja, ugovorno istraživanje i kolaborativno istraživanje) usmjerene na razvoj novih ili značajno poboljšanih proizvoda i usluga. Projektima će se financirati sljedeće aktivnosti:

 • Aktivnosti istraživanja i razvoja koje uključuju: industrijsko istraživanje, eksperimentalni razvoj, studiju izvedivosti. Projektni prijedlog se može sastojati od jedne ili kombinacije nekoliko prihvatljivih kategorija istraživanja i razvoja.
 • Početna ulaganja u materijalnu i nematerijalu imovinu u cilju jačanja kapaciteta za IRI

Prihvatljivi troškovi

 • Troškovi plaća osoblja zaposlenog kod prijavitelja i partnera
 • Neizravni troškovi – odnose se na troškove uredskog prostora
 • Ostali troškovi temeljeni na stvarnim iznosima
 • Ostali troškovi prihvatljivi za financiranje – financiranje ostalih troškova uz primjenu fiksnih stopa za troškove koji nisu troškovi osoblja nastali izravno kao posljedica provedbe projekta kod prijavitelja/partnera izračunavaju se primjenom fiksne stope do 40% prihvatljivih izravnih troškova osoblja
 • Trošak izrade studije izvedivosti prihvatljiv je samo ukoliko je povezan s drugim aktivnostima industrijskog istraživanja i/ili eksperimentalnog razvoja u okviru istog projektnog prijedloga.
 • Troškovi ulaganja u materijalnu imovinu koja se koristi za aktivnosti Projekta (laboratoriji za istraživanje i razvoj, strojevi i oprema);
 • Troškovi ulaganja u nematerijalnu imovinu, prihvatljivi su za izračun troškova ulaganja ako ta imovina ispunjava uvjete

Trajanje projekta: 48 mjeseci od početka provedbe, ali najkasnije do 30. lipnja 2023. godine.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 29.06.2020. godine ili do iskorištenja financijskih sredstava.

Želite iskoristiti EU fondove za razvoj i komercijalizaciju svoje inovacije? Javite nam se!