Objavljeno u kategoriji EU VIJESTI

Kako zaraditi više novaca?

zarada

Obzirom da je glavno počelo kapitalizma, kojeg usput budi rečeno jako dobro prakticiraju neke države koje formalno nemaju takvo tržišno uređenje, slobodno tržište i konkurencija, postavlja se pitanje kako se izboriti za svoj dio kolača.

Kada kolokvijalno kažemo veći dio kolača mislimo na povećanje prihoda od prodaje i plasman proizvoda na veće prodajno tržište. Naravno, nerijetko se dogodi da poduzeća plasiraju proizvode na nova tržišta, ali izostane prodajni rezultat što je upravo suprotno onome što su htjeli ostvariti. Kako širenje na nova tržišta ili povećanje količina na postojećim tržištima uistinu i pretvoriti u prihod, tema je ovog teksta, ali i razmišljanja brojnih poduzetnika.

Prvo što u tom kontekstu trebate napraviti je sveobuhvatna analiza tržišta. Svijest o važnosti ovog dokumenta u poslovnom smislu se itekako mijenja kod naših poduzetnika, i upravo on može biti Vaš spas da ne napravite krivi poslovni korak ili s druge strane potvrda poslovne ideje. Analiza tržišta ima cilj procijeniti asortiman Vaših proizvoda ili usluga u skladu s potrebama i navikama korisnika na tržištu na kojeg se želite proširiti. U obzir se uzimaju brojni aspekti poput snage konkurencije, evidentnih trendova i mogućih rizika, logističke i distributivne zahtjeve, analize cjenovne politike i slično. Prvi korak ka proširenju tržišta s ciljem povećanja prihoda jest analiza tržišta!

Ukoliko analiza tržišta rezultira povoljnim ishodom za Vašu ideju, tada možete pokrenuti plasman svojih proizvoda ili usluga na novo tržište uz još jednu itekako bitnu komponentu, a to je promocija. Dolazak novog proizvoda ili usluge na neko tržište je nevidljiv ako nije ciljanim kanalima promocije i prema ciljnim skupinama stigla prava informacija o njihovu dolasku. Itekako kvalitetno i detaljno je potrebno isplanirati promociju i budžet za tu svrhu, ako želite da plasirani proizvod (ili usluga) ostvari željenu tržišnu apsorpciju. Uz sve je bitno zapamtiti još jedan savjet, a to je strpljenje!