Objavljeno u kategoriji EU VIJESTI

Konkurencija na tržištu

EU PROJEKTI

Strategija poslovanja i razvoja uvelike ovisi o djelovanju i karakteristikama konkurenata na tržištu. Štoviše, konkurenti indirektno utječu na poslovanje svakog poduzeća. Prije svega, ovaj tekst valja povezati s prethodnom objavom na temu, „Prodajni udio na tržištu“ obzirom da konkurenti direktno utječu na preraspodjelu prodajnog udjela na tržištu.

Osvrnut ćemo se na konkretne primjere koji se odnose na poslovanje mikro i malih gospodarskih subjekata. Otvoriti knjižaru ili pekarnicu u neposrednoj blizini studentskog kompleksa ili osnovnih i srednjih škola zvuči kao siguran i relativno profitabilan posao. Ukoliko će ta knjižara ili pekarnica biti jedina na tom području, poslovanje će zasigurno i biti takvo. Problem se javlja kada drugi gospodarski subjekti odluče na istom lokalnom tržištu otvoriti poslovnu jedinicu slične ili iste djelatnosti. Tada dolazi do nužne preraspodjele prodajnog udjela na lokalnom tržištu. U pravilu će se nužno dogoditi pad prometa knjižare ili pekarnice koja je prva uspostavila poslovanje na tom lokalnom tržištu. Novi konkurent će na tržištu, u inicijalnom periodu poslovanja, bilježiti relativno veliki rast prihoda, a nakon čega će uslijediti stagnacija. Posebice u opisanom primjeru jer je ciljna skupina, odnosno broj kupaca (uglavnom studenti ili učenici) isti ili neznatno izmijenjen na godišnjoj razini. Obzirom na to da je lokalno tržište ograničeno brojem kupaca, kako smo rekli, studentima ili učenicima, akcijske ponude, količinski popusti ili učestale marketinške aktivnosti neće značajno utjecati na preraspodjelu prodajnog udjela na lokalnom tržištu. Spomenute aktivnosti prodajne i promotivne politike su tim manje efikasne jer je za očekivati da će konkurenti učestalo plasirati jeftinije ili ekonomičnije ponude kako bi privukli što veći broj kupaca.

Posljedica gomilanja konkurenata ili prezasićenosti na lokalnom tržištu jest nerentabilno ili minimalno rentabilno poslovanje svih gospodarskih subjekata na tom lokalnom tržištu, a shodno tome i eventualno zatvaranje poslovne jedinice. Dakako, valja imati na umu da se scenariji odnose isključivo na situaciju kada na lokalnom tržištu nema tolike potražnje koja bi osigurala profitabilno poslovanje dva ili više gospodarska subjekta iste ili slične djelatnosti na lokalnom tržištu.

Stoga savjetujemo detaljnu analizu tržišta, tržišnih trendova i konkurencije prije donošenja odluke o plasmanu proizvoda ili usluge na određeno tržište. Kvalitetna i točna informacija o lokalnom tržištu može uštediti puno resursa ili potvrditi profitabilnost poslovne odluke, a dokument kojim se te informacije dokumentiraju, naziva se investicijska studija.

Ukoliko niste sigurni u svoj poslovni pothvat, javite nam se!