Objavljeno u kategoriji EU VIJESTI

Pokazatelji Javnog Poziva

Pokazatelji - EU projekti

Za svaki Javni Poziv ili natječaj objavljen za dodjelu bespovratnih sredstava definirani su specifični pokazatelji čije ispunjavanje znatno doprinosi kvaliteti projektnog prijedloga, a što posljedično povećava mogućnost za dodjelom bespovratnih sredstava.

Pokazatelji su specifični za svaki natječaj i ovise i o gospodarskom sektoru ili području za koje su raspisani kao i ciljeve koji se predmetnim natječajem moraju ispuniti. Drugim riječima, ukoliko je natječaj objavljen za mikro, mala i srednja poduzeća, najčešći pokazatelji su:

  • Broj radnih mjesta koja će se otvoriti zahvaljujući projektu. Naravno, što je taj broj veći, pokazatelj je bolji i veće su mogućnosti za dodjelom bespovratnih sredstava.
  • Ukupni prihodi koji su generirani zbog provođenja projekta u odnosu na razdoblje prije njega. U tom kontekstu valja istaknuti kako se gotovo uvijek, kao referentna godina, promatra godina koja prethodi godini predaje projektnog prijedloga za određeni natječaj, dok se predviđeni prihodi moraju ostvariti dvije ili tri godine nakon završetka projekta.
  • Prihodi od izvoza koji su generirani zbog provođenja projekta u odnosu na razdoblje prije njega, a koji se promatraju analogno prethodno navedenim ukupnim prihodima.

Ukoliko je natječaj raspisan u svrhu proširenje socijalne pomoći ranjivim skupinama društva, pokazatelj će zasigurno biti broj pripadnika ranjivih skupina društva koji primaju socijalnu pomoć i slično. Natječaji raspisani u sklopu Europskog socijalnog fonda definiraju drugačije pokazatelje nego je to slučaj kod poduzetnički orijentiranih natječaja.

Ponavljamo, pokazatelji su specifični za svaki natječaj, a njihovo ispunjavanje u direktnoj je vezi s dodjelom bespovratnih sredstava, zato je to dio u projektnoj prijavi kojem pridajemo najveću pažnju.

Zaključujemo, što su vrijednosti pokazatelja veći, projektni prijedlog će biti kvalitetniji, a posljedično su i veći izgledi za odobrenjem bespovratnih sredstava.

Predlažemo poduzetnicima racionalnu i realnu procjenu ostvarenja pokazatelja jer će se na njih nužno obvezati prilikom potpisivanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Ukoliko pripremate svoj projekt za neki od natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava, javite nam se s povjerenjem kako biste što kvalitetnije projektirali svoje pokazatelje!