Objavljeno u kategoriji EU VIJESTI

Postupak dodjele povoljnih kreditnih sredstava

poticaji-za-ruralni-razvoj

Kako je spomenuto u prethodnom članku, „Prvi korak prema povoljnim kreditima za poljoprivrednike!“, za pripremo i realizaciju povoljnih kreditnih sredstava u sklopu financijskih instrumenata, „Mikro zajam za Ruralni razvoj“ i „Mali zajam za Ruralni razvoj“ koje dodjeljuje Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije (HAMAG-BICRO), poljoprivrednicima će nužno biti potrebna pomoć stručnjaka za izradu projektne dokumentacije, odnosno konzultanata.

Kako biste dobili bolji uvid u sam način dodjele povoljnih kreditnih sredstava navodimo informativni primjer:

„Proizvođač mlijeka koji svoju djelatnost vrši u svojstvu Obrta kontaktira konzultantsko poduzeće koje će mu pomoći pri pripremi cjelokupne projektne dokumentacije te realizaciji povoljnih kreditnih sredstava koje dodjeljuje Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije (HAMAG-BICRO). Konzultant upoznaje poduzetnika s uvjetima i kriterijima natječaja te zajedno dogovaraju najprihvatljiviji način financiranja projekta.

Proizvođač mlijeka u sklopu investicije nabavlja suvremeni jednoredni sustav izmuzišta te financira bruto primanja zaposlenika za dva mjeseca poslovanja. Vrijednost investicije je 200.000,00 HRK bez uračunatog PDV – a (Poreza na dodanu vrijednost) koji će u investiciji biti trošak prijavitelja, odnosno proizvođača mlijeka.

Zaključujemo, prijavitelj će aplicirati za dodjelu povoljnog kredita u visini od 200.000,00 HRK, dok će u cjelokupnoj investiciji sudjelovati s vlastitim sredstvima u visini od, 50.000,00 HRK, i to u svrhu financiranja PDV – a koji je povrativ. Porez na dodanu vrijednost je u sklopu projekata koji su na neki način financirani iz Europskih strukturnih i investicijskog fondova, uglavnom nije prihvatljiva stavka troška. Nakon definiranja vrijednosti investicije, u dogovoru s konzultantom, a u skladu s realnim načinima kreditiranja, usuglašavaju se uvijati.

Povoljna kreditna sredstva će biti tražena na period od 6 godina, s uračunatim počekom u trajanju od 6 mjeseci te rokom korištenja kredita od dva mjeseca. Sredstva će se vraćati s uistinu povoljnom kamatnom stopom od 0,1%, i to u obliku kvartalnih rata.

Potom stručnjaci za izradu projektne dokumentacije izrađuju projektnu dokumentaciju, a prijavitelj prikuplja i šalje statusnu i financiju dokumentaciju svojeg poduzeća. Po izradi i prikupljanju cjelokupne dokumentacije, ista se urudžbira pri Urudžbenom uredu Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije (HAMAG-BICRO), a prijavitelju se dodjeljuje referent koji obrađuje zahtjev. Zahtjev za dodjelu povoljnih kreditnih sredstava u sklopu instrumenata, „Mikro zajam za Ruralni razvoj“ i „Mali zajam za Ruralni razvoj“ obrađuje se bez naplaćivanja naknade za obradu.

Obrada zahtjeva potraje ovisno o broju zahtjeva zaprimljenih u određenom periodu. Po donošenju odluke o dodjeli povoljnih kreditnih sredstava, ugovaraju se sredstva osiguranja kredita. Natječajem je propisano kako će se u tu svrhu tržiti zadužnice poduzeća prijavitelja, u ovom slučaju Obrta, te vlasnika istoga. Ukoliko referenti HAMAG – BICRO – a procjene veći rizik realizacije kreditnih sredstava, mogući su i drugi oblici osiguranja poput hipoteke. Po ugovaranju sredstva osiguranja, prijavitelj potpisuje ugovor o dodjeli povoljnih kreditnih sredstava te kreće u realizaciju investicije. U svrhu pravilnog utroška dodijeljenih sredstava, prijavitelj se može, odnosno treba savjetovati s konzultantom koji je bio odgovoran za pripremu projektne dokumentacije“

Priloženi primjer je isključivo informativnog karaktera te ima svrhu upoznati potencijalne prijavitelje s načinom dodjele povoljnih kreditnih sredstava pri Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo i investicije (HAMAG-BICRO).

Ukoliko ste zainteresirani za povoljna kreditna sredstva, pogledajte više na linku, ESIF Zajmovi za Ruralni razvoj !