Objavljeno u kategoriji EU VIJESTI

Potpore za sport i turizam

Sport i turizam

Usvojen je „Program dodjele državnih potpora sektoru turizma i sporta u aktualnoj pandemiji COVID-a 19“, za koji je u Državnom proračunu osigurano milijardu i pol kuna potpora u obliku državnih jamstava za pomoć poduzetnicima u ovim sektorima.

Cilj potpora je osigurati veću likvidnost i lakši pristup financijskim sredstvima uz povoljnije uvjete od uobičajenih na financijskim tržištima, kako bi se osigurao opstanak, očuvala zaposlenost te ublažile teškoće u poslovanju poduzeća iz sektora turizma i ugostiteljstva. Dvije trećine sredstava od ukupnog iznosa, odnosno 1.000.000.000 kuna predviđeno je za potpore mikro, malim i srednjim poduzetnicima u obliku jamstava, koja će pokrivati 100,00% glavnice kredita, a preostali iznos je predviđen za velika poduzeća u obliku jamstava koja će pokrivati do 90,00% glavnice kredita.

Program će provoditi Ministarstvo turizma i sporta, u suradnji s HBOR-om, HAMAG-BICRO-om i poslovnim bankama. Korisnici potpora su mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici koji posluju u sektoru turizma, sporta i povezanih djelatnosti na teritoriju Republike Hrvatske poput hotela, odmarališta, kampova i ostalih smještajnih objekata te restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane, catering, djelatnosti pripreme i usluživanja pića – primjerice caffe barovi, putničke agencije i turoperatori, nautički čarter, sportski objekti, fitness centri i ostale sportske djelatnosti uključujući i teretane, zabavne i tematske parkove te ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti.

Stojimo Vam na raspolaganju za pomoć!