Objavljeno u kategoriji EU VIJESTI

Privatizacija – ključ uspjeha

privatizacija

Svako poduzeće koje ima i najmanji udio vlasništva javnih tijela ili institucija, a koje ima konkurenciju u privatnim poduzećima, nužno mora biti privatizirano ukoliko želi biti tržišno konkurentno. Raspadom komunizma završilo je doba javnih poduzeća, a još uvijek veliki broj takvih poduzeća sugerira prisustvo relikata onog doba na našem tržištu i činjenicu kako u RH još uvijek ne prakticiramo slobodno tržište u punom smislu te riječi, odnosno da poslujemo u pseudokapitalističkom sistemu.

Prije svega moramo biti svjesni kako smo upravo mi, porezni obveznici, putem poreza i drugih davanja, glavni financijeri i izvori kapitala poduzećima s vlasničkim udjelima javnih tijela. Zapitate li se ikada želite li financirati nekonkurentna poslovanja naših aviokompanija ili brodogradilišta. Poduzećima s udjelom javnog vlasništva, Država pomaže putem sufinanciranja cijene (npr. cijene leta), naručivanjem dobara ili usluga (npr. brodova), dokapitalizacijom i slično. Postavlja se pitanje kakve koristi ima porezni obveznik od plaćanja poreza iz kojeg se sufinancira nečija avionska karta ili dokapitaliziraju brodogradilišta koja nisu konkurentna. Hoće li Država Vaše poslovanje sufinancirati ukoliko ste nekonkurentni? – vjerujte, neće. Štoviše, čak i ako imate plan kako izaći iz krize poslovanja, na poticajne kredite ili bespovratna sredstva možete zaboraviti.

Nerijetko čujemo kako je takva poduzeća potrebno pomagati u ime spašavanje nekoliko tisuća radnih mjesta. Ponavljamo, spašavanje nekoliko tisuća radnih mjesta u nekonkurentnim poduzećima, platit će nekoliko milijuna poreznih obveznika putem poreza i drugih nameta – je li to pravedno? Uljuljuškane uprave poduzeća s udjelom javne vlasti, nerijetko politički instalirane, itekako znaju da će Država pomoći kada „zagusti“. Zašto se njima može pomoći javnim sredstvima pri obavljanju komercijalnih djelatnosti, a Vašem poslovanju ne može?

Sva poduzeća koja posluju u djelatnosti u kojima postoji razvijena privatna konkurencija moraju biti privatizirana, odvojena od izvora javnih sredstava i prepuštena slobodnom tržištu. Kao i s našim poslovanjima, ukoliko će poslovati konkurentno, opstat će, ukoliko će nastaviti loše poslovne aktivnosti, slijedi im propast. Uz činjenicu da će kao privatizirana, takva poduzeća nužno morat biti konkurentnija, smanjit će se mogućnosti političkog kadroviranja u tim istim poduzećima, korupcije i sličnih bolesti kojima smo učestalo svjedoci.