Objavljeno u kategoriji EU VIJESTI

PROCES ISTRAŽIVANJA I NJEGOVA VAŽNOST

eu-fondovi-poduzetništvo

Najčešći problem poslovanja mnogih tvrtki je stvaranje i održavanje zdravog poslovanja, koje bi postavilo temelje za rast i razvoj te ostvarivanje pozitivnih rezultata tvrtke. Kako bi se problem dezorijentiranosti u poslovanju mogao izbjeći, te kako bi se uočili segmenti koji zaista utječu na mnogobrojne faktore uspješnog poslovanja, nužno je provesti proces istraživanja tržišta. Takav standardizirani postupak zasnovan na načelima znanstvene metode kojim se prikupljaju, analiziraju i interpretiraju podaci s ciljem dobivanja informacija za optimalno poslovno odlučivanje i tržišno poslovanje uvelike pomažu tvrtkama prilikom odabira prave strategije poslovanja.

Istraživanje tržišta provodi se u nekoliko faza:

  1. Definiranje cilja istraživanja,
  2. Prikupljanje i vrednovanje podataka,
  3. Detaljna analiza.

1. Definiranje cilja istraživanja


Kako bi se iz istraživanja tržišta izvukle najkvalitetnije informacije, najbitnije je definirati pravi cilj, ono čemu bi poslovanje težilo. Ovaj korak obuhvaća ciljeve koje tvrtka želi ostvariti prikupljanjem podataka nužnih za identificiranje poslovnih prilika ali i potencijalnih prepreka. U obzir se uzimaju i pretpostavke o faktorima i potencijalnim situacijama u kojima će se poduzeće nalaziti. Kako bi se provela što kvalitetnija analiza potrebno je sastaviti pitanja na koja će se dobiti konkretni odgovori iz rezultata istraživanja.


2. Prikupljanje podatka


Nakon što smo odredili cilj istraživanja vrijeme je za prikupljanje i vrednovanje istih. Podaci koji će se prikupiti uz pomoć određenih alata svrstavaju se u dvije skupine: primarne i sekundarne. Primarni podaci su oni koji se odnose na samu tvrtku i njeno poslovanje. Ukoliko nas zanimaju podaci vezani uz naše ciljne skupine potrošača, one mogu biti prikupljene uz pomoć alata kao što su ankete, fokus grupe i intervjui. Nadalje, veliki broj informacija može se i prikupiti uz pomoć već provedenih istraživanja od strane trećih osoba ili putem interneta. Takve vrste podataka zovu se sekundarni podaci. Razvoj interneta je doveo do toga da danas na raspolaganju imamo niz alata koji daju veliku slobodu i izbor u načinu prikupljanja podataka, no kod konkretnijih istraživanja koje se više fokusiraju na želje i potrebe potencijalnih potrošača koji bi koristili usluge/proizvode određene tvrtke, vjerodostojnije su informacije koje se dobiju iz primarnih istraživanja za koje je potrebno uložiti više vremena i resursa u njihovu provedbu.

U praksi, sekundarno se istraživanje upravo zbog brzine i znatno manjeg uloga financijskih resursa koristi kao priprema za primarno istraživanje. Uz sve to postoje istraživanja koja obraćaju veću pozornost na vanjske čimbenike. Jedan od najkorištenijih alata za takvu vrstu je PEST analiza. Ono se sastoji od 5 faktora, to su redom: Politički (političko ustrojstvo, zakoni i propisi, pravne promjene), Ekonomski (gospodarska stabilnost, bankovna i porezna politika, opći ekonomski okvir), Sociološko-demografski (postojeći društveni stavovi, stupanj obrazovanja stanovništva) i Tehnološki (dostupnost adekvatnih tehnologija). Uz pomoć takve analize poduzeća pokušavaju zaobilaziti vanjske prepreke koje bi ih eventualno mogle spriječiti do postizanja određenog poslovnog cilja.

Ovisno o definiranim ciljevima istraživanja te prikupljenim podacima, dalje se mogu raditi analize koje bi kreirale „pobjedničku“ strategiju poduzeća. Ukoliko je istraživanje pogodilo suštinu, te su podaci precizni i kvalitetno obrađeni, dalje se mogu koristiti u analizama pomoću kojih se kreira strategija poslovanja i na koncu konca dolazi do uspjeha u poslovanju poduzeća.


3. Detaljna analiza


Nakon što smo prikupili i vrednovali podatke, vrijeme je za njihovu analizu. Od svih prikupljenih informacija tražit će se one koje su relevantne za upoznavanje potreba i segmentaciju tržišta. Takve informacije mogu biti na primjer, kupovna moć potencijalnih klijenata, veličina tržišne niše, cijena i uvjeti prodaje proizvoda/usluge konkurencije, uvjeti rada s pojedinim dobavljačima, zakonodavstvo i standardi te kvaliteta, cijena i dostupnosti adekvatne tehnologije.


Istraživanje tržišta laički može biti pojednostavljeno kao detektiranje ključnih segmenata koje bi pomogle kreiranju zdravog i pozitivnog poslovanja određene tvrtke. Vodeći se time, od iznimne je važnosti detaljno istražiti tržište prodaje, a sve to kako bi uočili kakva je situacija na tržištu, što je to tržištu zaista potrebno i gdje se naši proizvodi ili usluge nalaze na tome tržištu. Nakon toga slijedi proučavanje konkurencije. Važnost u detaljnom analiziranju konkurencije nalazi se kod pozicioniranja određenih proizvoda ili usluga na tržište. Bitno je koliko su konkurenti snažni, koju dodatnu vrijednost mogu ponuditi kupcu, te na koji način se može takvoj konkurenciji preuzeti dio kupaca. Važno je napomenuti da bez kvalitetno odrađena prethodna dva segmenta istraživanja tržišta, detaljnu analizu je vrlo teško kvalitetno odraditi, a i ako se odradi, upitna je relevantnost i korisnost takvih podataka koji bi trebali pomoći poduzeću prilikom kreiranja pobjedničke strategije.

Vanjsku uslugu stručnih poduzeća za istraživanje inozemnih tržišta, za koja ćete teško doći do relevantnih pokazatelja za Vašu djelatnost, a htjeli biste povećati izvoz na istima, možete financirati u sklopu natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava po imenu, Internacionalizacija poslovanja MSP-ova- Faza 2 . Zato požurite!