Objavljeno u kategoriji Civilno društvo

Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza 1

Vrsta Poziva: Bespovratna sredstva.

Područje: Zdravlje.

Status: Obustavljen.

Iznos bespovratnih sredstava: 27.000.000,00HRK.

Svrha Poziva:

Povećanje znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti na području Republike Hrvatske.

Iznosi potpore:

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava komponenta I - 10.000.000,00 HRK
 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava komponenta II - 17.000.000,00 HRK
 • Najniži iznos bespovratnih sredstava komponenta I - 200.000,00 HRK
 • Najniži iznos bespovratnih sredstava komponenta II - 500.000,00 HRK
 • Najviši iznos bespovratnih sredstava komponenta I - 500.000,00 HRK
 • Najviši iznos bespovratnih sredstava komponenta II - 1.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore:

 • Intenzitet potpore po pojedinom Projektu može iznositi do 100% prihvatljivih troškova. Prijavitelji ne trebaju osigurati vlastito sufinanciranje.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Udruge i zadruge koje imaju utvrđeno djelovanje u području zaštite zdravlja i/ili sigurnosti na radu,
 • Ustanova registrirana za obavljanje djelatnosti u zdravstvu,
 • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JL(R)S).

Prihvatljivi troškovi:

Prihvatljive aktivnosti Komponenta 1:

 • aktivnosti u svrhu promicanja zdravih navika i zdravlja i/ili povećanje znanja i svijesti građana Republike Hrvatske o važnosti prevencije bolesti koje mogu provoditi ustanove registrirane za obavljanje djelatnosti u zdravstvu, udruge, zaklade i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • medijske kampanje
 • okrugli stolovi
 • otvoreni dani
 • radionice, seminari i slično
 • održavanje javnih tribina i manifestacija javnog karaktera
 • izrada edukativnih materijala
 • upravljanje projektom i administracija
 • promidžba i vidljivost.

Prihvatljive aktivnosti Komponenta 2:

 • aktivnosti u svrhu unaprjeđenja znanja i vještina zdravstvenih djelatnika i zaposlenika zdravstvenih ustanova u promociji zdravlja i prevenciji bolesti koje mogu provoditi ustanove registrirane za obavljanje djelatnosti u zdravstvu
 • edukacije (radionice, seminari, treninzi)
 • konferencije, kongresi, stručni skupovi u zemlji i inozemstvu
 • okrugli stolovi
 • izrada edukativnih i obrazovnih materijala
 • studijska putovanja
 • upravljanje projektom i administracija
 • promidžba i vidljivost.

Trajanje projekta: 12 do 18 mjeseci.

Rok za prijavu: 31.12.2020. godine ili do iskorištenja financijskih sredstava.

Ukoliko Vas zanima natječaj, „Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza 1", javite nam se.