Objavljeno u kategoriji EU VIJESTI

Što ako me blokira Porezna uprava?

blokada

Potvrda porezne uprave o nepostojanju dugovanja neizostavan je dokument kojeg traže državne agencije i ministarstva prilikom raspisivanja natječaja za dodjelu bespovratnih i povoljnih kreditnih sredstava.

Upravo taj dokument, izdan od nadležne Porezne uprave, jasno iskazuje stanje eventualnih dugova po pitanju javnih davanja, a u korist proračuna. Dugovi mogu biti iskazani na osnovu akontacije poreza na dobit, PDV – a, članarine u HGK, obveznih davanja za doprinose i drugo.

U trenutku prijave za dodjelu poticaja, bespovratnih sredstava ili poticajnih kredita, nadležne institucije će gotovo u pravilu zatražiti potvrdu o nepostojanju dugovanja. Naime, bespovratna sredstva i poticajni krediti dodjeljuju se iz proračuna, kako europskog, tako i nacionalnog, stoga ne bi smjelo biti dugovanja prema istima u trenutku kada poduzeće potražuje određeni poticaj.

Upravo iz tog razloga, apeliramo na sve naše klijente i poduzetnike koji u budućnosti imaju u planu apliciranje na natječaje da obrate pozornost na taj segment poslovanja i drže dugovanje „na nuli“. Naravno, ako se dugovanja dogode, savjetujemo promptno dogovaranje obročne otplate što u trenutku prijave za poticaj ipak sugerira volju poduzeća da se dugovanje sanira.

Ako planirate aplicirati na natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava, možete se informirati na LINKU – u!