Objavljeno u kategoriji Ruralni Razvoj

Tip operacije 4.2.2 Korištenje obnovljivih izvora energije

Tko se može prijaviti na natječaj?

 • fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog podrijetla, uključujući početnike ili
 • fizičke i pravne osobe koje nisu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru, ali su upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog podrijetla.

Koliko će troškova biti sufinancirano iz natječaja?

 • 50,00%

Koliko bespovratnih sredstava je moguće ostvariti?

 • do 1.000.000 EUR
 • do 200.000 EUR za korisnike početnike, korisnike čiji je zbroj vrijednosti tri najveća godišnja prometa u razdoblju od pet godina koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 200.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu (ili se u slučaju korisnika zadruge promet može dokazati na način propisan Prilogom 1 ovoga Natječaja), pri čemu vrijednost potpore za navedene tipove korisnika može biti veća u slučaju kada zatraže potporu veću od 200.000 EUR koju dokazuju obvezujućim pismom namjere banke koje se odnosi na vrijednost projekta u cijelosti.

Što možete financirati?

 • građenje/rekonstrukcija objekata za prijem, obradu/doradu, skladištenje/spremanje biomase i manipulativne površine
 • oprema za prijem, obradu/doradu/miješanje, skladištenje/spremanje i transport (transportna crijeva, prikolice, cisterne, pumpe, motori) biomase
 • građenje/rekonstrukcija postrojenja/prostora za proizvodnju, skladištenje digestata, spremanje i preradu bioplina u toplinsku i električnu energiju
 • oprema za doziranje ulaznih sirovina; oprema za sustav grijanja; oprema za proizvodnju bioplina; oprema za transport, pripremu i regulaciju bioplina
 • oprema za pripremu biomase, oprema za briketiranje, peletiranje, pripremu sječke, oprema za transport, oprema za digestor i dr.
 • troškovi pripreme Poslovnog plana, projektno – tehničke dokumentacije i dr.

Do kada se možete prijaviti na natječaj?

 • 04. svibanj 2023.g

Prvi korak ka bespovratnim sredstvima za obnovljive izvore energije – kontaktirajte nas!