Objavljeno u kategoriji EU VIJESTI

Veliki prihodi ili velika dobit?

Dobit

Sama bit poduzetništva jest ostvarivanje prihoda, odnosno dobiti, a što potom stvara osnovu za plaćanje zaposlenika ili financiranje projekata koji će opet generirati nove prihode ili dobit. U tom cikličnom procesu čiji je uloga povećanje opsega poslovanja u svakom slijedećem ciklusu, naglasak može biti na prihodima i/ili dobiti.

Trgovina, djelatnost koja zauzima razmjerno veliki udio u domaćem BDP – u, uglavnom podrazumijeva ostvarivanje većih prihoda, ali manje dobiti u odnosu na intelektualne usluge poput programiranja. Najjednostavnije rečeno, usluge koje ne uključuju kontinuiranu nabavku sirovina ili drugih obrtnih sredstava, i uključuju prodaju intelektualnog znanja u mogućnosti su ostvarivati velike dobiti, a ta je dobit temelj za ponudu vrlo visokih plaća zaposlenicima (što i jest slučaj u IT sektoru). Potom bismo istaknuli proizvodnju koja podrazumijeva formiranje cijene na način da se troškovima po jedinici proizvoda i porezu pridoda prodajna marža. Prodajna marža mora biti u skladu s cijenama konkurenata za isti ili sličan proizvod, no zasigurno govorimo o većoj ostvarenoj dobiti po jedinci proizvoda nego da taj isti proizvod neka firma zastupa na drugom tržištu. Naime, u tom slučaju, zastupnik opet mora ponuditi tržišno konkurentnu cijenu, ali dobit „dijeli“ s proizvođačem.

Zaključujemo, generiranje velikih prihoda ne podrazumijeva veliku dobit, kao što ni velika dobit ne podrazumijeva ostvarivanje velikih prihoda, no naš je savjet uvijek ići ka većoj dobiti jer upravo ona omogućuje stvaranja dodatne likvidnosti. Likvidnosti koja može poslužiti za nove projekte, podizanje plaća zaposlenika i sl.