Objavljeno u kategoriji EU VIJESTI

Vlastito učešće u projektu

EU PROJEKTI

Obzirom na veliki broj projekata koje provodimo za naše klijente, kako one koje su sufinancirani bespovratnim sredstvima Europske unije, tako i one financirane kreditnim sredstvima, odlučili smo objaviti tekst na temu vlastitog učešća u investiciji.

Prije svega, apostrofirali bismo jednu činjenicu, gotovo ne postoje projekti iz sektora poduzetništva koji ne zahtijevaju vlastito učešće u investiciji. Vlastito učešće je potrebno čak i kod dodjele potpore za samozapošljavanje, na samom početku nekog poduzetničkog pothvata!

Bespovratna sredstva iz Europske unije, za poduzetnike koji na njih apliciraju, uvijek se dodjeljuju u određenom intenzitetu sufinanciranja, a ostatak iznosa projekta snosi poduzetnik vlastitim sredstvima. Nerijetko poduzetnici kojima su dodijeljena sredstva snose i trošak PDV – a na stavke koje se nabavljaju u sklopu projekta jer upravo taj trošak gotovo nikad nije prihvatljiv. Drugim riječima, poduzetnici najčešće snose troškove i djela projekta koji nije pokriven dodijeljenim bespovratnim sredstvima, kao i djela koji se odnosi na neprihvatljive troškove, što je najčešće PDV. Ukoliko u trenutku prijave ili odobrenja sredstava posjedujete pokriće za vlastito učešće u projektu, provedba će biti kudikamo sigurnija i jednostavnija. Ukoliko ne posjedujete pokriće za vlastito učešće u projektima sufinanciranim bespovratnim sredstvima, gotovo je ustaljena praksa da komercijalne banke odobravaju kredite u svrhu osiguranja pokrića za vlastito učešće u projektu.

Situacija je analogna kod kreditnih sredstava, kako u komercijalnim bankama, tako i kod financijskih instrumenata koje provode HBOR i HAMAG – BICRO. Iako se kod nekih natječaja za financijske instrumente državnih agencija ne navodi kako je potrebno vlastito učešće, ono je gotovo uvijek potrebno. Kod komercijalnih banaka, učešće u investiciji ne može biti manje od 15% predračunske vrijednosti!

Financijsku konstrukciju svakog projekta kojeg ne financirate samostalno, uvijek definirajte tako da jedan dio projekta financirate samostalno!

Javite nam se za više informacija!