Objavljeno u kategoriji EU VIJESTI

Zašto su cijene u Hrvatskoj visoke?

Visoke cijene

Razlozi visokih cijena u Hrvatskoj su nebrojeni, od poremećaja u opskrbnim lancima i velikih suša do „helikopterskog novca“ tijekom pandemije i energetske krize uzrokovane recentnim ratnim zbivanjima. Bitno je reći kako je inflacija uvijek prisutna i na godišnjoj razini se kreće oko 3%, a u recentnom periodu je glavna tema jer je skočila bliže 15%. Laički rečeno, cijene uvijek rastu, samo smo recentno povećanje itekako zamijetili.

U medijima svakoga dana slušamo reportaže o visokim cijenama nekretnina, turističkog smještaja, ugostiteljske ponude, pa i famozne kuglice sladoleda. Rastu cijena je uz na početku spomenute razloge kumovalo i uvođenje eura, ali i znatno otvaranje našeg tržišta stranim kupcima veće platežne moći kojima naše cijene ne predstavljaju problem. Zbog svega navedenog, znatno je pada kupovna moć domicilnog stanovništva čije plaće ne prate povećanje cijena. Zanimljivo je ustvrditi kako svi u tekstu spomenuti razlozi nisu u domeni utjecaja pojedinca, odnosno pojedinac ne može utjecati na te okolnosti. Logično je zapitati se što nam onda preostaje?

Pojedinac ne može napraviti puno, ali društvo svakako može utjecati na cijene. Najbolja okolnost koja je kupcu ponuđena je borba konkurenata. Ako za određeni proizvod postoji velika konkurencija silom prilike će doći do smanjivanja cijena. Podsjetimo se, kilogram paradajza u ranoj sezoni postiže cijenu i do 5 eura, ali u sred sezone, kada svi nude ovo osvježavajuće povrće, cijena zna biti i 3 puta manja. Na taj način funkcionira tržište, velika ponuda umanjuje cijenu, dok velika potražnja povisuje cijenu. Zaključimo, plaćanjem visokih cijena upravo mi kao kupci stvaramo potražnju i cijene će se samo povećavati. Upravo zato, kupujmo tamo gdje dobivamo kvalitetu za prihvatljivu cijenu čime ćemo ponuđačima proizvoda visokih cijena jasno poručiti da moraju spustiti cijenu.