Objavljeno u kategoriji Civilno društvo, Javni sektor

ZAŽELI! - faza II

Vrsta Poziva: Bespovratna sredstva.

Područje: Socijalna uključenost.

Status: Obustava stupa na snagu 24. rujna 2020. u 17:00 sati te će biti na snazi do kraja dana 22. prosinca 2020. godine.

Iznos bespovratnih sredstava: 300.000.000,00 HRK.

Opći cilj:

Omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na teško dostupna, ruralna područja i otoke.

Specifični cilj Poziva:

Osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja, zapošljavanjem u lokalnoj zajednici koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva, te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 500.000,00 HRK.

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 5.000.000,00 HRK.

Intenzitet potpore:

 • 100,00% prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;
 • neprofitne organizacije.

Prihvatljivi partneri:

Obvezni partneri:

 • regionalni ili područni ured Hrvatskog zavoda za zapošljavanje;
 • Centar za socijalnu skrb.

Ostali prihvatljivi partneri:

 • udruga;
 • jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;
 • vjerska zajednica;
 • ustanova koja ima registriranu djelatnost pružanja usluga starijim i/ili nemoćnim osobama.

Prihvatljive aktivnosti:

 • zapošljavanje žena iz ciljnih skupina u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju kroz programe zapošljavanja u lokalnoj zajednici;
 • obrazovanje i osposobljavanje žena iz ciljanih skupina koje će pružati potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju;
 • promidžba i vidljivost;
 • upravljanje projektom i administracija.

Rok za prijavu: 28.02.2021. godine ili do iskorištenja raspoloživih sredstava

Ukoliko Vas zanima natječaj, “ZAŽELI! - Program zapošljavanja žena”, javite nam se.