Objavljeno u kategoriji Malo i srednje poduzetništvo

Stažiranje u gospodarstvu

Vrsta Poziva: Bespovratna sredstva.

Status: Otvoren.

Predmet poziva

Poziv stažiranja u gospodarstvu namijenjen je za usavršavanje osoba koje žele, uz zaposlenje u poduzeću, pohađati doktorske studije i steći doktorat. Pozivom se podržava usavršavanje doktorskih studenata u područjima tehničkih, prirodnih, biotehničkih i biomedicinskih znanosti. Poziv omogućuje uspostavu suradnje između istraživačkih organizacija, poduzeća i mladih istraživača na projektima od zajedničkog interesa. Prijavu na poziv podnosi poduzeće koje će zaposliti osobu u poduzeću, a koja će upisati doktorat ili je već upisala doktorat u akademskoj godini 2022./2023. na istraživačkoj organizaciji.

Tko se može prijaviti?

 • mikro, malo ili srednje poduzeće
 • veliko poduzeće

Tko može biti prihvatljivi partner?

 • javna istraživačka organizacija čiji je prvenstveni cilj nezavisno provoditi temeljno istraživanje, industrijsko istraživanje ili eksperimentalni razvoj ili s rezultatima tih djelatnosti upoznati široku javnost, putem predavanja, objavljivanja ili prijenosa znanja

Koliko bespovratnih sredstava možete ostvariti?

 • minimalan iznos – 65.000,00 €
 • maksimalan iznos – 105.000,00 €

Kakva su ulaganja prihvatljiva?

 • Troškovi osoblja
 • Troškovi edukacije mladog istraživača
 • Troškovi službenih putovanja
 • Troškovi amortizacije instrumenata i opreme neophodne za provedbu projekta
 • Troškovi materijala i sitnog inventara za potrebe projekta
 • Neizravni troškovi nastali izravno kao posljedica provedbe istraživačkog projekta kod prijavitelja izračunavaju se po fiksnoj stopi do visine od 15% prihvatljivih troškova.

Koji si prihvatljivi troškovi partnera?

 • Troškovi materijala i sitnog inventara za potrebe projekta
 • Troškovi školarine za doktorski studij za studente koji će provoditi istraživanje i raditi u poduzeću prijavitelja najviše do 2.700,00 EUR godišnje
 • Troškovi diseminacije

Do kada je moguća prijava na natječaj?

 • 31. prosinac 2023.

Javite nam se s povjerenjem!