Objavljeno u kategoriji Ruralni Razvoj

Tip operacije 6.2.1.

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva.

Sektor: Poljoprivreda.

Status: U najavi.

Indikativni datum objave natječaja: Ožujak, 2020. godine.

Svrha natječaja

Svrha ovoga Natječaja je pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima, uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta, s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja

Korisnici

Poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva za potporu, ekonomske veličine najmanje 1.000 eura

Visina javne potpore

50.000 eura u protuvrijednosti u kunama

Nacrt natječaja možete pronaći na poveznici: 6.2.1.

Javite nam se kako bismo na vrijeme pripremili projektnu dokumentaciju!