Objavljeno u kategoriji Ruralni Razvoj

Tip operacije 6.2.1.

Vrsta Poziva: Bespovratna sredstva.

Područje: Ruralni razvoj.

Status: Zatvoren.

Službena dokumentacija:

LINK na službenu dokumentaciju natječaja.

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 10.6.2020. godine

Iznos bespovratnih sredstava: 120.000.000,00 HRK

Svrha ovog Poziva:

 • Svrha ovoga Natječaja je pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima, uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta, s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja.

Predmet ovog Poziva:

 • Predmet Natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, br. 91/19, 37/20) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) za provedbu Podmjere 6.2. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ tipa operacije 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ (u daljnjem tekstu: tip operacije 6.2.1).

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Fizičke i pravne osobe koje su u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje jednu godinu te koje imaju ekonomsku veličinu od 1.000,00 EUR.

Iznos potpore: fiksni iznos 50.000,00 EUR u protuvrijednosti u kunama

Intenzitet potpore: do 100,00%

Prihvatljiva područja ulaganja:

 1. prerada i/ili marketing i/ili izravna prodaja proizvoda u skladu s propisima koji uređuju ovo područje
 2. usluge u ruralnim područjima, u skladu s propisima koji uređuju svako pojedinačno područje, a koji može obuhvaćati: usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima (isključujući uslugu cestovnog prijevoza tereta za najamninu ili naknadu), usluge u društvenim djelatnostima ili intelektualne usluge.
 3. tradicijski i umjetnički obrti, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje
 4. turizam u ruralnom području, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje, isključujući:
  • ugostiteljske objekte iz skupine »Barovi« (izuzev kušaonice, kleti, konobe i krčme koji su prihvatljivi iz skupine »Barovi«)
  • ugostiteljske »Objekte jednostavnih usluga«
  • hotele, planinarske domove, lovačke domove, učeničke domove i studentske domove.

Prihvatljive aktivnosti:

 • građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija objekata)
 • opremanje objekata
 • kupnja zemljišta/objekata
 • kupnja strojeva i opreme
 • kupnja gospodarskog vozila i plovila u sektoru turizma i pružanja usluga koji će služiti za obavljanje djelatnosti
 • kupnja živih životinja u sektoru turizma
 • edukacije vezane za prijavljenu djelatnost
 • promotivne aktivnosti vezane uz prijavljenu djelatnost
 • izrada projektne dokumentacije (projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata, certifikata, usluge stručnjaka za izradu poslovnog plana i dokumentacije)

Rok za podnošenje projektnih prijava: 10.09.2020. godine

Javite nam se kako bismo na vrijeme pripremili projektnu dokumentaciju!