Objavljeno u kategoriji Ruralni Razvoj

Tip operacije 6.4.1.

Vrsta Poziva: Bespovratna sredstva.

Područje: Ruralni razvoj.

Status: Zatvoren.

Službena dokumentacija:

LINK na službenu dokumentaciju natječaja.

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 28.05.2020. godine.

Iznos bespovratnih sredstava: 120.000.000,00 HRK

Svrha ovog Poziva:

 • Razvoj postojeće nepoljoprivredne djelatnosti uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja.

Predmet ovog Poziva:

 • Dodjela potpore male vrijednosti temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. za provedbu Podmjere 6.4. »Ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti« – provedba tipa operacije 6.4.1. »Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima«.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika.

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 3.500,00 EUR

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 200.000,00 EUR

Vrste i intenzitet potpore:

 • do 70%, a za kupovinu poljoprivredne mehanizacije (uključujući sve samostalne i/ili priključne uređaje, oruđa i alate) do 40%

Prihvatljivi troškovi

 • Građenje/rekonstrukcija objekta
 • Opremanje objekta
 • Kupnja novih gospodarskih vozila i plovila, strojeva i opreme.
 • Kupnja živih životinja u svrhu obavljanja turističke djelatnosti
 • Kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekata do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekata (bez općih troškova), uz mogućnost kupnje prije podnošenja zahtjeva za potporu, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine
 • troškovi pripreme poslovnog plana prihvatljivi u iznosu do 2% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 37.500,00 kuna.
 • troškovi pripreme dokumentacije prihvatljivi u iznosu do 2% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 75.000,00 kuna.
 • troškovi projektno - tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora prihvatljivi u iznosu koji čini razliku zbroja troškova navedenih u podstavcima a. i b. ovoga stavka i gornje granice od 10% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ako je primjenjivo.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 03.09.2020. godine

Javite nam se i pripremite se na vrijeme!