Objavljeno u kategoriji Ruralni Razvoj

Tip operacije 6.4.1.

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva.

Sektor: Poljoprivreda.

Status: U najavi.

Indikativni datum objave natječaja: Ožujak, 2020. godine.

Svrha natječaja

Svrha ovoga Natječaja je razvoj postojeće nepoljoprivredne djelatnosti, uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta, s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja.

Korisnici

Poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva za potporu, ekonomske veličine najmanje 2.000 eura

Visina javne potpore

Od 3.500 eura do najviše 200.000 eura u protuvrijednosti u kunama, tijekom razdoblja od tri uzastopne fiskalne godine

Nacrt natječaja možete pronaći na poveznici: 6.4.1.

Javite nam se kako bismo na vrijeme pripremili projektnu dokumentaciju!