Objavljeno u kategoriji Malo i srednje poduzetništvo

Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom

Vrsta Poziva: Bespovratna sredstva.

Sektor: Poduzetništvo.

Status: Obustavljen.

Službena dokumentacija:

LINK na službenu dokumentaciju natječaja.

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 14.05.2018.g.

Iznos bespovratnih sredstava: 38.000.000,00 HRK.

Svrha Poziva:

Dostizanje primjenjive razine standarda međunarodno priznatih razina kvalitete i sigurnosti u razmjeni roba i usluga kroz povećanje uporabe priznatih normi koje pridonose povjerenju kupaca, posebno u područjima poboljšanja kvalitete sustava upravljanja i povećanja sposobnosti za dokazivanje kvalitete sustava, čime bi se MSP-ovima olakšao pristup inozemnim tržištima i povećala konkurentnost.

Predmet ovog Poziva:

Poduprijeti mikro, male i srednje poduzetnike da uvođenjem priznatih sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom, primjenom norma te certifikacijom, u skladu sa zahtjevima međunarodno prihvaćenih norma ili tržišno priznatih certifikacijskih shema, povećaju svoju konkurentnost na tržištu.

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 50.000,00 HRK.

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 380.000,00 HRK.

Intenzitet potpore:

 • Mikro i malo poduzeće – do 85,00% prihvatljivih troškova;
 • Srednje poduzeće – do 65,00% prihvatljivih troškova;

Prihvatljivi prijavitelji:

 • mikro poduzeća;
 • mala poduzeća;
 • srednja poduzeća.

U ovom pozivu prijavitelj može poslati samo jedan projektni prijedlog, te partnerstvo nije dopušteno. Po pozitivnoj odluci o dodjeli bespovratnih sredstava, korisnik može zatražiti predujam do najviše 40% odobrenih sredstava.

Prihvatljivi troškovi:

Unutar ovog poziva prihvatljivi troškovi se dijele na one materijalne imovine i nematerijalne. Pod materijalnu imovinu spadaju ove aktivnosti:

 • troškovi pripreme (snimak stanja, definicija projekta, modela sustava i postavljanje ciljeva);
 • troškovi pripreme dokumentacije za stjecanje certifikata;
 • uvođenje i certificiranje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom;
 • savjetodavne i konzultantske usluge;
 • nabava (kupnja) norma;
 • edukacija djelatnika;
 • vidljivost projekta.

Dok je nematerijalna imovina prihvatljiva za izračun troškova ulaganja ako ispunjava sljedeće uvjete:

 • mora se upotrebljavati isključivo kod korisnika potpore;
 • mora se voditi kao imovina koja se amortizira;
 • mora biti kupljena po tržišnim uvjetima od treće osobe;
 • mora biti uključena u imovinu poduzetnika koji prima potporu i ostati povezana s projektom tijekom tri godine po završetku projekta.

Prihvatljivost projekta:

Kroz ovaj Poziv će poduzetnici moći dobiti različite certifikate poput certifikata ISO Sustav upravljanja kvalitetom ili Programa za poticanje certificiranja šuma (PEFC) te mnoge druge.

Aktivnosti certifikacije / certificiranja sustava upravljanja mogu biti prihvatljive samo ako su provedene od strane tijela akreditiranog za uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom. U slučaju da za neku normu ne postoji akreditirano tijelo, prihvatljivim pružateljem smatra se i neakreditirano tijelo, pod uvjetom da je registrirano za obavljanje te djelatnosti.

Održivost projekta će se gledati 3 godine nakon njegovog završetka. Pokazatelj neposrednih rezultata projekta će biti broj sustava upravljanja kvalitetom ili poslovnim procesima uveden u poslovanje (certificiran).

Rok za prijavu: 29.06.2020.g. (projekti iz ovog poziva moraju završiti do 31. prosinca 2021. godine.)

Ukoliko Vas zanima natječaj, “Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme); KK.03.2.1.14.”, javite nam se.