Objavljeno u kategoriji Reference

SIRRAH PROJEKT

digitalizacija posslovanja

SIRRAH PROJEKT je uspješan korisnik bespovratnih sredstava koji je za projekt digitalizacije poslovanja ostvario gotovo 100.000,00 eura iz fondova EU.