Izrada EU projekata

Priprema i provedba projekata sufinanciranih bespovratnim sredstvima Europske unije, okosnica je poslovanja poduzeća INTERCEPTOR PROJECT. Interceptor Team priprema projektne prijedloge za različite natječaje raspisane od strane europskih, nacionalnih te lokanih institucija.

Priprema projekata uključuje detaljnu i stručnu razradu svih relevantnih faktora za sastavljanje kvalitetnog projektnog prijedloga. Razrada podrazumijeva ugovaranje strukture i sadržaja projektnog prijedloga s klijentima i njihovim partnerima, a što će kvalitativno rezultirati projektom koji će odgovarati potrebama klijenata i njihovih ciljnih skupina, ali i koji će u potpunosti odgovarati cilju, predmetu i sadržaju optimalnog natječaja. Kroz ovaj proces definiraju se svi projektni aspekti poput ciljeva, rezultata, projektnih aktivnosti, proračuna i slično.

Izrada projektne dokumentacije obuhvaća oblikovanje projektnog prijedloga u onaj format kojeg je definiralo nadležno tijelo, a koje sredstva i odobrava. Ovisno o natječaju ili kriterijima nadležnog tijela koje odobrava sredstva, priprema se i potrebna dokumentacija. 

Izrada EU projekta temeljem kojeg će se odobriti bespovratna sredstva je naš posao, a Vaš, samo da nam vjerujete! 

S nama je put do bespovratnih sredstava siguran - javite nam se s povjerenjem! 


Zašto izabrati nas?

Naša misija

Osigurati investicijski kapital za projekte naših klijenta.
Saznaj više

Strategija poslovanja

Strategija poslovanja orijentirana je na mikro, mala i srednje velika poduzeća
Saznaj više

Financijsko savjetovanje

Postavljamo standard stručnosti u djelatnosti financijskog savjetovanja.
Saznaj više